213 دنبال‌ کننده
268.1 هزار بازدید ویدیو
376 بازدید 10 ماه پیش

Introduction Training PlanIntroduction Training Plan آموزش تحلیل شبکه و دفاع در برابر حملات به شبکه https://hellodigi.ir/network/1323-udemy-soc-analyst-training-with-hands-on-to-siem-from-scratch.html

دیگر ویدیوها

729 بازدید 1 سال پیش
1.9 هزار بازدید 1 سال پیش
798 بازدید 1 سال پیش
916 بازدید 1 سال پیش
317 بازدید 1 سال پیش
1.8 هزار بازدید 1 سال پیش
3.1 هزار بازدید 1 سال پیش
3.2 هزار بازدید 2 سال پیش
4.1 هزار بازدید 2 سال پیش
3.8 هزار بازدید 2 سال پیش
3.4 هزار بازدید 2 سال پیش
3.6 هزار بازدید 2 سال پیش
3.5 هزار بازدید 2 سال پیش
3.3 هزار بازدید 2 سال پیش
4.3 هزار بازدید 2 سال پیش
4 هزار بازدید 2 سال پیش
4.1 هزار بازدید 2 سال پیش
5.4 هزار بازدید 2 سال پیش
5.3 هزار بازدید 2 سال پیش
6.5 هزار بازدید 2 سال پیش
9.8 هزار بازدید 2 سال پیش
10.1 هزار بازدید 3 سال پیش
2.7 هزار بازدید 3 سال پیش
2.2 هزار بازدید 3 سال پیش
2.5 هزار بازدید 3 سال پیش
2.5 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر