در حال بارگذاری
 • 23
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 22.7هزار
  بازدید

کانال رسمی سایت هرکول پوآرو

کانال رسمی تنها سایت هرکول پوآرو در ایران

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کانال رسمی تنها سایت هرکول پوآرو در ایران

 • 23
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 22.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • سریال هرکول پوآرو - قسمت چهاردهم

  ویدیو رسانه
  4,867 بازدید

  ******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** این مجموعه بر پایه داستان های کوتاه و بلند آگاتا کریستی با محوریت هرکول پوآرو ساخته شده است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده های اسرار آمیز را حل می کند. پوآرو یکی از محبوب ترین کاراکترهای کارآگاه در دنیای فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کاراکاه بود.

 • سریال هرکول پوآرو - قسمت سیزدهم

  ویدیو رسانه
  3,987 بازدید

  ******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** این مجموعه بر پایه داستان های کوتاه و بلند آگاتا کریستی با محوریت هرکول پوآرو ساخته شده است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده های اسرار آمیز را حل می کند. پوآرو یکی از محبوب ترین کاراکترهای کارآگاه در دنیای فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کاراکاه بود.

 • سریال هرکول پوآرو - قسمت دوازدهم

  ویدیو رسانه
  4,321 بازدید

  ******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** این مجموعه بر پایه داستان های کوتاه و بلند آگاتا کریستی با محوریت هرکول پوآرو ساخته شده است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده های اسرار آمیز را حل می کند. پوآرو یکی از محبوب ترین کاراکترهای کارآگاه در دنیای فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کاراکاه بود.

 • سریال هرکول پوآرو - قسمت یازدهم

  ویدیو رسانه
  7,550 بازدید

  ******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** این مجموعه بر پایه داستان های کوتاه و بلند آگاتا کریستی با محوریت هرکول پوآرو ساخته شده است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده های اسرار آمیز را حل می کند. پوآرو یکی از محبوب ترین کاراکترهای کارآگاه در دنیای فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کاراکاه بود.

 • سریال هرکول پوآرو - قسمت دهم

  ویدیو رسانه
  4,019 بازدید

  ******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** این مجموعه بر پایه داستان های کوتاه و بلند آگاتا کریستی با محوریت هرکول پوآرو ساخته شده است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده های اسرار آمیز را حل می کند. پوآرو یکی از محبوب ترین کاراکترهای کارآگاه در دنیای فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کاراکاه بود.

 • سریال هرکول پوآرو - قسمت نهم

  ویدیو رسانه
  3,742 بازدید

  ******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** این مجموعه بر پایه داستان های کوتاه و بلند آگاتا کریستی با محوریت هرکول پوآرو ساخته شده است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده های اسرار آمیز را حل می کند. پوآرو یکی از محبوب ترین کاراکترهای کارآگاه در دنیای فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کاراکاه بود.

 • سریال هرکول پوآرو - قسمت هشتم

  ویدیو رسانه
  5,215 بازدید

  ******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** این مجموعه بر پایه داستان های کوتاه و بلند آگاتا کریستی با محوریت هرکول پوآرو ساخته شده است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده های اسرار آمیز را حل می کند. پوآرو یکی از محبوب ترین کاراکترهای کارآگاه در دنیای فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کاراکاه بود.

 • سریال هرکول پوآرو - قسمت هفتم

  ویدیو رسانه
  6,585 بازدید

  ******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** این مجموعه بر پایه داستان های کوتاه و بلند آگاتا کریستی با محوریت هرکول پوآرو ساخته شده است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده های اسرار آمیز را حل می کند. پوآرو یکی از محبوب ترین کاراکترهای کارآگاه در دنیای فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کاراکاه بود.

 • سریال هرکول پوآرو - قسمت پنجم

  ویدیو رسانه
  7,269 بازدید

  ******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** این مجموعه بر پایه داستان های کوتاه و بلند آگاتا کریستی با محوریت هرکول پوآرو ساخته شده است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده های اسرار آمیز را حل می کند. پوآرو یکی از محبوب ترین کاراکترهای کارآگاه در دنیای فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کاراکاه بود.

 • سریال هرکول پوآرو - قسمت چهارم

  ویدیو رسانه
  4,391 بازدید

  ******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** این مجموعه بر پایه داستان های کوتاه و بلند آگاتا کریستی با محوریت هرکول پوآرو ساخته شده است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده های اسرار آمیز را حل می کند. پوآرو یکی از محبوب ترین کاراکترهای کارآگاه در دنیای فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کاراکاه بود.

 • سریال هرکول پوآرو - قسمت سوم

  ویدیو رسانه
  5,612 بازدید

  ******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** این مجموعه بر پایه داستان های کوتاه و بلند آگاتا کریستی با محوریت هرکول پوآرو ساخته شده است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده های اسرار آمیز را حل می کند. پوآرو یکی از محبوب ترین کاراکترهای کارآگاه در دنیای فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کاراکاه بود.

 • سریال هرکول پوآرو - قسمت دوم

  ویدیو رسانه
  5,569 بازدید

  ******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** این مجموعه بر پایه داستان های کوتاه و بلند آگاتا کریستی با محوریت هرکول پوآرو ساخته شده است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده های اسرار آمیز را حل می کند. پوآرو یکی از محبوب ترین کاراکترهای کارآگاه در دنیای فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کاراکاه بود.

 • سریال هرکول پوآرو - قسمت اخر

  ویدیو رسانه
  6,394 بازدید

  ******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** این مجموعه بر پایه داستان های کوتاه و بلند آگاتا کریستی با محوریت هرکول پوآرو ساخته شده است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده های اسرار آمیز را حل می کند. پوآرو یکی از محبوب ترین کاراکترهای کارآگاه در دنیای فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کاراکاه بود.

 • سوتی سریال جالب هرکول پوآرو - تخت خواب پایش شکست

  ۩۩۩ آرین اول ۩۩۩
  2,230 بازدید

  تخت خواب پایش شکست - مشابه ایرانیش

 • سریال هرکول پوآرو - قسمت اول

  ویدیو رسانه
  10,118 بازدید

  ******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** این مجموعه بر پایه داستان های کوتاه و بلند آگاتا کریستی با محوریت هرکول پوآرو ساخته شده است. پوآرو که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش کاپیتان هستینگز پرونده های اسرار آمیز را حل می کند. پوآرو یکی از محبوب ترین کاراکترهای کارآگاه در دنیای فیلم و سینما و به طور حتم باهوش ترین کاراکاه بود.

 • زندگینامه آگاتا کریستی ( پارت 3 )

  497 بازدید

  حتما ببینید.تصاویر جالب از خانم کریستی داره

 • زندگینامه آگاتا کریستی ( پارت 2)

  242 بازدید

  حتما ببنید.عکسای جالبی از آگاتا رو داره

 • زندگینامه آگاتا کریستی ( پارت 1 )

  1,098 بازدید

  پارت اول زندگینامه آگاتا کریستی

 • the monogram murder

  792 بازدید

  بازگشت هرکول پوآرو

 • پشت پرده تئاتر " اهمیت ارنست بودن "

  249 بازدید

  تئاتر " اهمیت ارنست بودن " با حضور دیوید سوشه

 • تیزر تئاتر The Importance of Being Earnest

  336 بازدید

  تیزر تئاتر The Importance of Being Earnest با حضور دیوید سوشه

 • وقتی هرکول پوآرو زن می شود

  10,031 بازدید

  مراحل گریم دیوید سوشه برای آماده شدن در نقش یک خانم

 • هرکول پوآرو در جشنواره بهاری!

  793 بازدید

  خخخخخخخخ عروسک برنده شد

 • پوآرو-THE HOLLOW

  382 بازدید

  موسیقی متن سریال هرکول پوآرو

 • تریلر فیلم ACT OF GOD با بازی دیوید سوشه

  1,066 بازدید

  تریلر فیلم ACT OF GOD با بازی دیوید سوشه بازیگر شخصیت محبوب هرکول پوآرو در سریال پوآرو

 • کارتون پوآرو و مارپل

  2,064 بازدید

  خخخخخ این دیگه آخرشه

 • موسیقی سریال هرکول پوآرو ( کامل )

  2,259 بازدید

  موسیقی سریال زیبا و خاطره انگیز هرکول پوآرو

 • پوآرو-برگ گمشده پارت 1

  کلوپ هواداران شرلوک ...
  1,795 بازدید

  سریال جذاب هرکول پوآرو.اگه وقتی دانلود کردین صدا نداشت باید این کارو کنید: اول باید این فیلترو دانلود و نصب کنید [External URL submitted by user - Login required] برنامه کی ام پلیر رو باز میکنیم و با زدن "اف 2" وارد تنظیمات میشویم و به قسمت "کنترل فیلترها" و سپس وارد "قسمت کننده" میشویم وگزینه مقابلMPEG-2 TS و MPEG-2 PS را بر روی System Default تنظیم می کنیم

 • پوآرو-برگ گمشده پارت 2

  کلوپ هواداران شرلوک ...
  655 بازدید

  تو پارت قبلی گفتم اگه صدا نداره چی کار کنین.فایل صوتی تمام قسمت ها در این وبلاگ هست:http://hercule-poirot-the-masterpiece.mihanblog.com