18 دنبال‌ کننده
32.3 هزار بازدید ویدیو

مهارت های داده ای در عصر دیجیتال

324 بازدید ۱ سال پیش

سخنرانان دکتر زره ساز، مهندس محتاط. دبیر جلسه مصطفی امینی. تاریخ برگزاری: 97/11/6

دیگر ویدیوها

نوآوری داده محور

105 بازدید ۱ سال پیش

طراحی داده محور

86 بازدید ۱ سال پیش

سیاستگذاری داده

89 بازدید ۱ سال پیش

استراتژی داده

109 بازدید ۱ سال پیش

زنجیره تامین داده محور

310 بازدید ۱ سال پیش

نمایش "خروس نگو یک ساعت"

281 بازدید ۱ سال پیش

صنعتِ داده محور

139 بازدید ۱ سال پیش

کسب و کارِ داده محور

184 بازدید ۱ سال پیش

اقتصاد داده محور

198 بازدید ۱ سال پیش

مدیریت داده محور

318 بازدید ۱ سال پیش

سازمان داده محور

523 بازدید ۱ سال پیش

داده سازی کسب و کار

126 بازدید ۱ سال پیش

مدیریت عملیاتهای داده

160 بازدید ۱ سال پیش

حکمرانی توسعه داده

237 بازدید ۱ سال پیش

مدیریت انبارش داده

170 بازدید ۱ سال پیش

مدیریت محتوا و اسناد

228 بازدید ۱ سال پیش

مدیریت انطباق داده

116 بازدید ۱ سال پیش

اخلاق مدیریت داده

302 بازدید ۱ سال پیش

مدیریت امنیت داده

196 بازدید ۲ سال پیش

عرفان در نگرش ابن سینا

288 بازدید ۲ سال پیش

مدیریت داده های اصلی

449 بازدید ۲ سال پیش

نقد و بررسی پوزیتیویسم

422 بازدید ۲ سال پیش

رابطه دین و اخلاق

281 بازدید ۲ سال پیش

مدیریت فراداده

214 بازدید ۲ سال پیش

مدیریت کیفیت داده

683 بازدید ۲ سال پیش

معرفی فلسفه اخلاق

365 بازدید ۲ سال پیش

مدیریت یکپارچه سازی داده

176 بازدید ۲ سال پیش

با خط بریل آشنا شوید

948 بازدید ۲ سال پیش

دیداری تازه با حافظ

263 بازدید ۲ سال پیش

جایگاه و اهمیت فرهنگ

188 بازدید ۲ سال پیش

مدیریت معماری داده

311 بازدید ۲ سال پیش

الهیات رهایی بخش

121 بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر