6 دنبال‌ کننده
17 هزار بازدید ویدیو
91 بازدید 2 سال پیش

گوشه ای از نمونه کار های من به عنوان موشن گرافیست

دیگر ویدیوها

91 بازدید 2 سال پیش
2.5 هزار بازدید 2 سال پیش
47 بازدید 2 سال پیش
353 بازدید 3 سال پیش
242 بازدید 3 سال پیش
149 بازدید 3 سال پیش
817 بازدید 3 سال پیش
1.9 هزار بازدید 3 سال پیش
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
85 بازدید 3 سال پیش
83 بازدید 3 سال پیش
114 بازدید 3 سال پیش
683 بازدید 3 سال پیش
275 بازدید 3 سال پیش
569 بازدید 3 سال پیش
425 بازدید 3 سال پیش
100 بازدید 3 سال پیش
178 بازدید 3 سال پیش