340 دنبال‌ کننده
73.3 هزار بازدید ویدیو
60 بازدید 1 هفته پیش

هر موسسه، شرکت و یا سازمانی که مشمول قوانین مالیاتی باشد، باید نسب به پلمپ دفاتر مالیاتی خود اقدام نماید. یعنی بایستی از سازمان امور مالیاتی کشور دفاتر قانونی را جهت تحریر تمام فعالیت‌های مالی خود به صورت پلمپ شده دریافت نماید. این دفاتر به دفاتر قانونی معروف هستند. تمام شرکت‌ها با توجه به دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های تحریر دفاتر قانونی همه‌ی عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاک‌گیری در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی که می‌خواهند اظهار

دیگر ویدیوها

60 بازدید 1 هفته پیش
590 بازدید 2 هفته پیش
349 بازدید 1 ماه پیش
156 بازدید 1 ماه پیش
118 بازدید 1 ماه پیش
99 بازدید 1 ماه پیش
88 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر