ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
69 بازدید 4 ماه پیش

کرگيري روي بتن مسلح ايجاد بازشو براي عبور انواع لوله هاي تاسيساتي ايجاد بازشو براي رايزرها، سيني کابل، درب يا پنجره روي بتن مسلح نمونه برداری از بتن >

دیگر ویدیوها

237 بازدید 2 سال پیش
430 بازدید 2 سال پیش
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش
404 بازدید 2 سال پیش
880 بازدید 2 سال پیش
131 بازدید 2 سال پیش
524 بازدید 2 سال پیش
235 بازدید 2 سال پیش
96 بازدید 2 سال پیش
961 بازدید 2 سال پیش
1.5 هزار بازدید 4 سال پیش
1.2 هزار بازدید 4 سال پیش
5 هزار بازدید 5 سال پیش
2.1 هزار بازدید 5 سال پیش
1 هزار بازدید 5 سال پیش
4.3 هزار بازدید 5 سال پیش
5.6 هزار بازدید 5 سال پیش
4.9 هزار بازدید 5 سال پیش
10.7 هزار بازدید 5 سال پیش