بعد از چند روز برگشتم:>♡ به خاطر این بود که امانتی نبود و همش گزارش میکردید انرژی ای نداشتم/:... و متعسفانه به کرونا مشکوک شدمD=...... نمیدونم کرونا چه ربطی به گوشی دارهXD مدرسه هم هست پس درک کنید._.♡ دوستون دارم بایpwp

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست ꧁☁︎ꕥⒸ︎Ⓐ︎Ⓣ︎Ⓨ︎ Ⓢ︎Ⓗ︎Ⓘ︎Ⓝ︎Ⓔ︎ꕥ☁︎꧂ ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 21 مرداد 1398 تعداد ویدیوها: 6 تعداد بازدید کل: 27.4 هزار

لینک‌های دیگر