42 دنبال‌ کننده
6.8 هزار بازدید ویدیو
72 بازدید 5 ماه پیش

در این ویدیو نحوه تولید و انتقال جریان متناوب، معادلات شارمغناطیسی، نیروی محرکه و جریان متناوب و مبدل ها، همچنین 6 مثال کاملا تشریحی تدریس شده است.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

72 بازدید 5 ماه پیش
61 بازدید 5 ماه پیش
64 بازدید 5 ماه پیش
54 بازدید 5 ماه پیش
41 بازدید 5 ماه پیش
48 بازدید 5 ماه پیش
53 بازدید 6 ماه پیش
70 بازدید 6 ماه پیش
87 بازدید 6 ماه پیش
67 بازدید 6 ماه پیش
95 بازدید 7 ماه پیش
97 بازدید 7 ماه پیش
85 بازدید 7 ماه پیش
76 بازدید 7 ماه پیش
90 بازدید 7 ماه پیش
70 بازدید 8 ماه پیش
80 بازدید 8 ماه پیش
165 بازدید 8 ماه پیش
79 بازدید 8 ماه پیش
72 بازدید 8 ماه پیش
76 بازدید 9 ماه پیش
84 بازدید 9 ماه پیش
96 بازدید 9 ماه پیش
94 بازدید 9 ماه پیش
77 بازدید 9 ماه پیش
78 بازدید 9 ماه پیش
68 بازدید 9 ماه پیش
73 بازدید 9 ماه پیش
71 بازدید 10 ماه پیش
78 بازدید 10 ماه پیش
81 بازدید 10 ماه پیش
نمایش بیشتر