در حال بارگذاری
 • 17
  دنبال کننده
 • 10
  دنبال شونده
 • 33.7هزار
  بازدید

مسلمان ایرانی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 17
  دنبال کننده
 • 10
  دنبال شونده
 • 33.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • سپندارمذگان روز عشق ایرانی

  66 بازدید

  منبع:negahmedia.ir -چقدر از فرهنگ خود آگاهی داریم؟-فرهنگ ایرانی-ایران-ایران باستان-ایران زمین- وطن-وطن دوستی- میهن دوستی-

 • نوروز باستانی ترین جشن تمدن بشری

  16 بازدید

  منبع:negahmedia.ir -چقدر از فرهنگ خود آگاهی داریم؟-فرهنگ ایرانی-ایران-ایران باستان-ایران زمین- وطن-وطن دوستی- میهن دوستی-

 • چوگان ورزش ایرانی

  18 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با افتخارات کشورمان آشنا کنیم- افتخارات ایران- ایران-

 • ساخت اولین خط کش جهان در ایران

  46 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با افتخارات کشورمان آشنا کنیم- افتخارات ایران- ایران-

 • اولین عمل زیبایی جهان در ایران(5000 سال قبل)

  20 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با افتخارات کشورمان آشنا کنیم- افتخارات ایران- ایران-

 • سیاه چاله چیست؟

  86 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • ماده و انرژی تاریک به زبان ساده

  66 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • از کهکشان راه شیری چه می دانیم؟

  563 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • آیا موجودات فضایی وجود دارند؟

  73 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • دقیق ترین بنای کهن نجومی جهان رصدخانه نقش رستم

  41 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با افتخارات کشورمان آشنا کنیم- افتخارات ایران- ایران-

 • چطور ستاره ها مطالعه میشوند؟

  41 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • تقویم جلالی دقیق ترین تقویم جهان

  15 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با افتخارات کشورمان آشنا کنیم- افتخارات ایران- ایران-

 • تلسکوپ فضایی هابل

  35 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • آلاچیق ترکمن های ایران دارای ساختار دقیق نجومیست

  77 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • اسطرلاب جالب ترین وسیله نجوم قدیم

  72 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • سیاره نپتون

  62 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • آیا زندگی در مریخ امکان پذیر است؟

  42 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • سفر به کهکشان های دور با تلسکوپ آریزونا

  47 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • دانستنی هایی در مورد خورشید

  96 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • آنچه باید در مورد منظومه شمسی بدانیم

  413 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • تاریخچه نجوم در ایران

  42 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • با صورتهای فلکی آشنا بشویم

  34 بازدید

  منبع:negahmedia.ir فرزندانمان را با علم نجوم آشنا کنیم- نجوم-ستاره شناسی- اختر شناسی-صورت های فلکی-تلسکوپ-شهاب سنگ-کهکشان

 • هنگام دستگیری در کشور خارجی چکار کنیم؟

  143 بازدید

  منبع:negahmedia.ir نکات مربوط به مسائلی امنیتی را بدانیم و به فرزندانمان آموزش دهیم تا امنیت خانواده و اموال خود را تامین کنیم. با آرزوی میهنی امن و رو به پیشرفت

 • تخلیه تلفنی اطلاعات مردم

  69 بازدید

  منبع:negahmedia.ir نکات مربوط به مسائلی امنیتی را بدانیم و به فرزندانمان آموزش دهیم تا امنیت خانواده و اموال خود را تامین کنیم. با آرزوی میهنی امن و رو به پیشرفت

 • تهدیدات فضای مجازی

  97 بازدید

  منبع:negahmedia.ir نکات مربوط به مسائلی امنیتی را بدانیم و به فرزندانمان آموزش دهیم تا امنیت خانواده و اموال خود را تامین کنیم. با آرزوی میهنی امن و رو به پیشرفت

 • آموزش خودپرداز بانک

  65 بازدید

  منبع:negahmedia.ir نکات مربوط به مسائلی امنیتی را بدانیم و به فرزندانمان آموزش دهیم تا امنیت خانواده و اموال خود را تامین کنیم. با آرزوی میهنی امن و رو به پیشرفت

 • ایمیل جعلی

  28 بازدید

  منبع:negahmedia.ir نکات مربوط به مسائلی امنیتی را بدانیم و به فرزندانمان آموزش دهیم تا امنیت خانواده و اموال خود را تامین کنیم. با آرزوی میهنی امن و رو به پیشرفت

 • سخت افزارهای جاسوسی

  52 بازدید

  منبع:negahmedia.ir نکات مربوط به مسائلی امنیتی را بدانیم و به فرزندانمان آموزش دهیم تا امنیت خانواده و اموال خود را تامین کنیم. با آرزوی میهنی امن و رو به پیشرفت

 • والدین و فضای مجازی

  69 بازدید

  منبع:negahmedia.ir نکات مربوط به مسائلی امنیتی را بدانیم و به فرزندانمان آموزش دهیم تا امنیت خانواده و اموال خود را تامین کنیم. با آرزوی میهنی امن و رو به پیشرفت

 • پیشگیری از سرقت خودرو

  34 بازدید

  منبع:negahmedia.ir نکات مربوط به مسائلی امنیتی را بدانیم و به فرزندانمان آموزش دهیم تا امنیت خانواده و اموال خود را تامین کنیم. با آرزوی میهنی امن و رو به پیشرفت

 • پیشگیری از آلودگی رایانه های شخصی و سرقت اطلاعات

  36 بازدید

  منبع:negahmedia.ir نکات مربوط به مسائلی امنیتی را بدانیم و به فرزندانمان آموزش دهیم تا امنیت خانواده و اموال خود را تامین کنیم. با آرزوی میهنی امن و رو به پیشرفت

 • نرم افزاره ای ضد سرقت موبایل

  48 بازدید

  منبع:negahmedia.ir نکات مربوط به مسائلی امنیتی را بدانیم و به فرزندانمان آموزش دهیم تا امنیت خانواده و اموال خود را تامین کنیم. با آرزوی میهنی امن و رو به پیشرفت