آموزش بدمینتون

5 بازدید 1 ماه پیش

آموزش ضربه تاس و انواع آ این جلسه ضربه تاس کلیر فورهند

دیگر ویدیوها

23 بازدید 4 هفته پیش
9 بازدید 1 ماه پیش
30 بازدید 1 ماه پیش
2 بازدید 1 ماه پیش
5 بازدید 1 ماه پیش
23 بازدید 1 ماه پیش
188 بازدید 1 ماه پیش
22 بازدید 1 ماه پیش
10 بازدید 1 ماه پیش
20 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر