24 دنبال‌ کننده
55 هزار بازدید ویدیو

آموزش تکنیک های مبارزه

810 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش تکنیک های مبارزه - Sensei Chris Karageorgos 3 Dan

دیگر ویدیوها

آموزش تکنیک های مبارزه

810 بازدید ۱ ماه پیش

کیوکوشین مقابل سامبو

491 بازدید ۱ ماه پیش

ناک اوت های کیوکوشین

1.3 هزار بازدید ۱ ماه پیش

کیوکوشین مقابل جوجیتسو

641 بازدید ۱ ماه پیش

کلیپ بسیار زیبای کیوکوشین

6.3 هزار بازدید ۱ ماه پیش

راه جادویی کیوکوشین

426 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای سو شی هو

233 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای یانتسو

272 بازدید ۱ ماه پیش

تسوکینو کاتا

322 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای تنشو

204 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای سی پای

225 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای سی ان چین

405 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای سان چین

311 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای سای ها

436 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای گکی سای شو

213 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای گیکی سای دای

185 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای گاریو

439 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای پینان سونو گو

664 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای پینان سونو یون

557 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای پینان سونو سان

726 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای پینان سونو نی

921 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای پینان سونو ایچی

580 بازدید ۱ ماه پیش

سوکوگی تای کیوکو سونو سان

366 بازدید ۱ ماه پیش

سوکوگی تای کیوکو سونو نی

326 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای تای کیوکو سونو سان

317 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای تای کیوکو سونو نی

217 بازدید ۱ ماه پیش

کاتای تای کیوکو سونو ایچی

357 بازدید ۱ ماه پیش

کیوکوشین در مقابل MMA

1.9 هزار بازدید ۱ ماه پیش

ماس اویاما در مقابل گاو وحشی

1.4 هزار بازدید ۱ ماه پیش

سوسای ماسوتاتسو اویاما

882 بازدید ۱ ماه پیش

کیوکوشین مقابل کشتی کج

7.1 هزار بازدید ۱ ماه پیش

مبارزه کیوکوشین با کونگ فو

3.4 هزار بازدید ۱ ماه پیش

مبارزه کیوکوشین با کیک بوکس

4.8 هزار بازدید ۱ ماه پیش

مبارزه کیوکوشین در برای موی تای

3 هزار بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر