در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 20
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 18.7هزار
  بازدید

مدرس فیزیک پایه تا کنکور: مهندس هومن باستی

در این کانال ویدئوهای آموزشی مهندس هومن باستی در شبکه های تلوزیونی در خصوص نکات کنکوری فیزیک به اشتراک گذاشته می شود

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

در این کانال ویدئوهای آموزشی مهندس هومن باستی در شبکه های تلوزیونی در خصوص نکات کنکوری فیزیک به اشتراک گذاشته می شود

 • 20
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 18.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • چرا % موفقیت دانش آموزان در کنکور فیزیک زیر10% می باشد؟

  1,981 بازدید

  مصاحبه با مهندس هومن باستی در خصوص دلایل درصد پائین موفقیت دانش آموزان در کنکور فیزیک برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • راهکار ماندگاری فرمول ها و مفاهیم فیزیک در ذهن

  1,183 بازدید

  مصاحبه با مهندس هومن باستی در خصوص راهکارهای جلوگیری از فراموشی فرمول های فیزیک برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: حرکت شناسی

  1,195 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث حرکت شناسی ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: مدار الکتریکی

  1,426 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث مدار الکتریکی ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: خازن

  2,202 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث خازن ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: حرکت شناسی

  805 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث حرکت شناسی ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: همرسی در حرکت شناسی

  626 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث همرسی در حرکت شناسی ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: مبحث فشار و گاز کامل سال دوم

  1,609 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث فشار و گاز کامل سال دوم ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: مبحث دینامیک

  490 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث دینامیک ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: حرکت شناسی

  894 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث حرکت شناسی ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: گرما (دمای تعادل)

  1,727 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث گرما (دمای تعادل) ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: دمای تعادل سال دوم، سوم و چهارم

  900 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث دمای تعادل سال دوم، سوم و چهارم ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: مبحث الکتریسیته ساکن

  650 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث الکتریسیته ساکن ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: مبحث حرکت شناسی

  904 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث حرکت شناسی ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: مبحث دینامیک

  538 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث دینامیک ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: مبحث کولن سال سوم و چهارم

  837 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث کولن سال سوم و چهارم ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235

 • نکته کنکوری فیزیک: مبحث دینامیک

  563 بازدید

  در این ویدئو توضیحاتی در خصوص یکی از بیشمار نکات کنکوری فیزیک در مبحث دینامیک ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مهندس هومن باستی مراجعه کنید: http://hoomanbasti.com سامانه پیامک: 1000484235