638 دنبال‌ کننده
9.6 میلیون بازدید ویدیو
15.6 هزار بازدید 4 سال پیش

در 22 نوامبر 1987، برنامه های تلویزیونی دو شبکه آمریکا ناگهان قطع میشوند و شخصی با ماسکی عجیب ظاهر میشود، این شخص دو کانال تلویزیونی را به طریق نامعلومی هک کرده و در تمام مدتی که تصویرش روی آنتن بود بدون اینکه حرفی بزند فقط جیغ زد و زاری کرد و خندید، مردم آمریکا از این اتفاق بسیار شوکه و وحشت زده شدند این شخص هیچگاه پیدا نشد!

دیگر ویدیوها

15.6 هزار بازدید 4 سال پیش
1.2 هزار بازدید 4 سال پیش
1 هزار بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
11.9 هزار بازدید 5 سال پیش
12.1 هزار بازدید 5 سال پیش
2.5 هزار بازدید 5 سال پیش
3.3 هزار بازدید 5 سال پیش
3.3 هزار بازدید 5 سال پیش
1.9 هزار بازدید 5 سال پیش
767 بازدید 5 سال پیش
11.8 هزار بازدید 5 سال پیش
7.1 هزار بازدید 5 سال پیش
4.3 هزار بازدید 6 سال پیش
29.6 هزار بازدید 6 سال پیش
9.7 هزار بازدید 6 سال پیش
5.7 هزار بازدید 6 سال پیش
2.5 هزار بازدید 6 سال پیش
1.9 هزار بازدید 6 سال پیش
6 هزار بازدید 6 سال پیش
1.8 هزار بازدید 6 سال پیش
3.4 هزار بازدید 6 سال پیش
2 هزار بازدید 6 سال پیش
7 هزار بازدید 6 سال پیش
1 هزار بازدید 6 سال پیش
6.6 هزار بازدید 6 سال پیش
19 هزار بازدید 6 سال پیش
585 بازدید 6 سال پیش
1.8 هزار بازدید 6 سال پیش
5.3 هزار بازدید 6 سال پیش
5 هزار بازدید 6 سال پیش
7.6 هزار بازدید 6 سال پیش
3.4 هزار بازدید 6 سال پیش
4.9 هزار بازدید 6 سال پیش
4.1 هزار بازدید 6 سال پیش
3.8 هزار بازدید 6 سال پیش
4.8 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر