توضیحات ترید لایو.اموزش پرایس اکشن پیشرفته

683 بازدید 7 ماه پیش

توضیحات ترید لایو.اموزش پرایس اکشن پیشرفته

دیگر ویدیوها

اموزش پیشرفته پرایس اکشن

389 بازدید 1 ماه پیش

اموزش پیشرفته فارکس

257 بازدید 2 ماه پیش

پرایس اکشن پیشرفته

221 بازدید 2 ماه پیش

Advanced price action

81 بازدید 2 ماه پیش

اموزش پیشرفته فارکس

165 بازدید 2 ماه پیش

پرایس اکشن PATACTION

115 بازدید 3 ماه پیش

ترید لایو وبرخورد سطوح

183 بازدید 6 ماه پیش

ترید لایو وتایم فریمها

112 بازدید 7 ماه پیش

ترید وخبرهای اقتصادی

78 بازدید 7 ماه پیش

تجزیه تحلیل وترید

142 بازدید 7 ماه پیش

ترید لایو ونقش سطوح

111 بازدید 7 ماه پیش

ترید لایو و مفهوم صبر

221 بازدید 7 ماه پیش

لگهای حرکتی وسطوح

112 بازدید 7 ماه پیش

پاسخ به سوالات ۰

157 بازدید 8 ماه پیش

پوزیشن گیری واستاپ لاس

277 بازدید 8 ماه پیش

ترید لایو live trading

138 بازدید 8 ماه پیش

اموزش روانشناشی ترید

480 بازدید 9 ماه پیش

مزیت پرایس اکشن پیشرفته

406 بازدید 10 ماه پیش

ارتباط کندلها وموجها

338 بازدید 10 ماه پیش
نمایش بیشتر