رفاه مردم خوب است اما الزاما حالشان خوب نیست

55 بازدید ۲ ماه پیش

رفاه مردم خوب است اما الزاما حالشان خوب نیست ( قسمت دوم مستند روان آرام ) دکتر محمدابراهیم مداحی رییس خانه روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه معاون آموزش و عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور