نحوه عملکرد واکسن اچ پی وی / کلینیک اچ پی وی https://hpvdarman.com/

86 بازدید ۲ ماه پیش

واکسن اچ پی وی که با نام واکسن گارداسیل نیز معروف می باشد، می تواند کودکان و بزرگسالان را در مقابل برخی از انواع ویروس پاپیلوم انسانی یا اچ پی وی که بیشتر از طریق روابط جنسی منتقل میشود محافظت کند. https://hpvdarman.com/hpv/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86/ برای همین منظور توصیه می شود که کودکان در سن 11 یا 12 سالگی و قبل از شروع به روابط جنسی واکسینه شوند. البته هر فردی می تواند این واکسن را تا قبل از 45 سالگی دریافت کند.