146 دنبال‌ کننده
58 هزار بازدید ویدیو
24 بازدید 1 روز پیش

ایمنی در کار به روایت تصویر 2 - در محل کار با رعایت کوچکترین نکات ایمنی می توان از بروز بزرگترین حوادث پیشگیری کرد.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

24 بازدید 1 روز پیش
106 بازدید 2 هفته پیش
70 بازدید 2 هفته پیش
46 بازدید 2 هفته پیش
53 بازدید 2 هفته پیش
31 بازدید 2 هفته پیش
236 بازدید 2 ماه پیش
273 بازدید 2 ماه پیش
174 بازدید 2 ماه پیش
247 بازدید 3 ماه پیش
290 بازدید 3 ماه پیش
139 بازدید 3 ماه پیش
95 بازدید 3 ماه پیش
109 بازدید 3 ماه پیش
229 بازدید 3 ماه پیش
146 بازدید 3 ماه پیش
84 بازدید 3 ماه پیش
52 بازدید 3 ماه پیش
59 بازدید 3 ماه پیش
83 بازدید 3 ماه پیش
44 بازدید 3 ماه پیش
85 بازدید 4 ماه پیش
117 بازدید 4 ماه پیش
50 بازدید 4 ماه پیش
91 بازدید 4 ماه پیش
100 بازدید 4 ماه پیش
نمایش بیشتر