آیسته دی

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

همون طور که خیلیاتون می دونید آیسته یک سازمان بین المللی برای تبادل دانشجو برای گذراندن دوره کارآموزی بین کشور هاست که برای این کار فقط باید از چند مرحله بگذرید که