در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 56.1هزار
  بازدید

بسته هوشمند (زیاد نخوانید ، هوشمند بخوانید)

بسته های آموزشی هوشمند، نسل جدید آموزش می باشند. این بسته ها در پایه های ششم و نهم با نام فسفر (برای قبولی در تیزهوشان)، و در پایه های هفتم، هشتم و نهم با نام جهش (برای قبول در امتحان میان ترم و پایان ترم) تولید شده اند.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

بسته های آموزشی هوشمند، نسل جدید آموزش می باشند. این بسته ها در پایه های ششم و نهم با نام فسفر (برای قبولی در تیزهوشان)، و در پایه های هفتم، هشتم و نهم با نام جهش (برای قبول در امتحان میان ترم و پایان ترم) تولید شده اند.

 • 3
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 56.1هزار
  بازدید

همه ویدیو ها