در حال بارگذاری
 • 1
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 153
  بازدید

مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت

آدرس: تهران-بلوار غربی ورزشگاه آزادی-مركز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت تلفن تماس: 44739650-48255382-48255349 ، دورنگار: 44739660 ایمیل: ICC@RIPI.IR

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آدرس: تهران-بلوار غربی ورزشگاه آزادی-مركز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت تلفن تماس: 44739650-48255382-48255349 ، دورنگار: 44739660 ایمیل: ICC@RIPI.IR

 • 1
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 153
  بازدید

همه ویدیو ها

 • مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت

  49 بازدید

  مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت در منطقه پاک تهران و عاری از ترافیک شــهری با قابلیت دسترســی آســان در سال 1391راه اندازی شــد و از آن تاریخ با توجه به ویژگی های منحصر به فرد میزبان بسیاری از رویدادهای مهم ملی و بین المللی بوده و این مســیر رو به رشــد با استقبال روز افزون مراکز، سازمان ها،انجمن ها، ارگان ها و بخش های دولتی و خصوصی ادامه دارد.

 • مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت

  56 بازدید

  مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت در منطقه پاک تهران و عاری از ترافیک شــهری با قابلیت دسترســی آســان در سال 1391راه اندازی شــد و از آن تاریخ با توجه به ویژگی های منحصر به فرد میزبان بسیاری از رویدادهای مهم ملی و بین المللی بوده و این مســیر رو به رشــد با استقبال روز افزون مراکز، سازمان ها،انجمن ها، ارگان ها و بخش های دولتی و خصوصی ادامه دارد.

 • معرفی مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت

  48 بازدید

  مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت در منطقه پاک تهران و عاری از ترافیک شــهری با قابلیت دسترســی آســان در سال 1391راه اندازی شــد و از آن تاریخ با توجه به ویژگی های منحصر به فرد میزبان بسیاری از رویدادهای مهم ملی و بین المللی بوده و این مســیر رو به رشــد با استقبال روز افزون مراکز، سازمان ها،انجمن ها، ارگان ها و بخش های دولتی و خصوصی ادامه دارد.