کانال شبکه مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم ارائه آموزش های کوتاه مدت مهارتی

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست شبکه مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 14 فروردین 1391 تعداد ویدیوها: 21 تعداد بازدید کل: 77.7 هزار