30 بازدید 2 هفته پیش

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند تقدیم می کند : دوره آموزش رفرنس دهی با نرم افزار Endnote با ارائه خانم دکتر میترا زارعی کتابدار و مشاور اطلاعاتی کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد چهارشنبه 17 شهریور ماه 1400 ساعت 20 تا 22

دیگر ویدیوها

55 بازدید 4 ماه پیش