47 بازدید 2 سال پیش

حضور شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (IEI) در همایش حفاظت از خوردگی و بازرسی فنی؛ 16 الی 17 مهرماه 1398 ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت یک، تالار آفرینش