شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران ارائه دهنده کلیه خدمات بازرسی کالا و پروژه ها، ایمنی و بهداشت و ایمنی فرآیند در کل کشور و دنیا

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران - IEI ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 01 مهر 1398 تعداد ویدیوها: 3 تعداد بازدید کل: 390