0 دنبال‌ کننده
370 بازدید ویدیو
5 بازدید 1 ماه پیش

Give away: to give something as a gift e.g., He gave away most of his money to charity. Throw away: to get rid of something that you no longer want. e.g., That old chair should be thrown away ------------------------------------------- مرکز زبان آیلتس کلاب، برگزار کننده آزمون های آزمایشی آیلتس و دوره های آمادگی آزمون آیلتس، مکالمات کاربردی، گرامر و ... با همکاری اساتید برجسته مشهد 051-36026220 www.ieltsclub.ir

دیگر ویدیوها

5 بازدید 1 ماه پیش
3 بازدید 1 ماه پیش
4 بازدید 2 ماه پیش
8 بازدید 3 ماه پیش
3 بازدید 4 ماه پیش
27 بازدید 4 ماه پیش
9 بازدید 5 ماه پیش
7 بازدید 8 ماه پیش
8 بازدید 9 ماه پیش
13 بازدید 9 ماه پیش
98 بازدید 11 ماه پیش
23 بازدید 11 ماه پیش
15 بازدید 11 ماه پیش
9 بازدید 11 ماه پیش