16 دنبال‌ کننده
24.4 هزار بازدید ویدیو

بنیاد حمایت از توسعه پایدار مناطق محروم ایفا، بنیاد نیکوکاری و غیرانتفاعی است که با هدف توانمندسازی و ایجاد شغل در مناطق محروم و توسعه پایدار روستاها به شماره ثبت 45185 و شماره مجوز 9741311 (صادره از وزارت کشور) تأسیـس شده است. تلاش ما این است که با رویکردی اثرگذار، بلندمدت و گسترده، فقر را ریشه کن کنیم. هدف ایفا افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی‌ست که این امر را از طریق آموزش، مشاوره، اشتغال زایی و اجرای طرح‌های زیرساختی دنبال میکند.

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست بنیاد ایفا | ایران و فردایی آباد ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 04 تیر 1399 تعداد ویدیوها: 14 تعداد بازدید کل: 24.4 هزار