در حال بارگذاری
با ترافیک رایگان و دانلود در فیلیمو
 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 13.8هزار
  بازدید

همایش سازان امروز

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 13.8هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران

  14 بازدید

  فدراسیون حمل ونقل و لجستیك ایران و شركت همایش سازان امروز «همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیك ایران» را برگزار می نمایند. 14و15 آبان ماه 1396 –تهران وبسایت: www.iicic.com/logistics

 • همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران

  21 بازدید

  فدراسیون حمل ونقل و لجستیك ایران و شركت همایش سازان امروز «همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیك ایران» را برگزار می نمایند. 14و15 آبان ماه 1396 –تهران وبسایت: www.iicic.com/logistics

 • همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران

  20 بازدید

  فدراسیون حمل ونقل و لجستیك ایران و شركت همایش سازان امروز «همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیك ایران» را برگزار می نمایند. 14و15 آبان ماه 1396 –تهران وبسایت: www.iicic.com/logistics

 • اولین همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران

  23 بازدید

  فدراسیون حمل ونقل و لجستیك ایران و شركت همایش سازان امروز «همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیك ایران» را برگزار می نمایند. 14و15 آبان ماه 1396 –تهران وبسایت: www.iicic.com/logistics

 • Alexis Dali

  206 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Peter Roberts

  86 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Thomas S. Christensen

  86 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Matthias Stein

  70 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Mehdi Sharifi Niknafs

  119 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Balasubramaniam Ramani

  82 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Serge Lorek

  84 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Olivier Thorel

  107 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Maura Chakravarty

  62 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Matthieu Giard

  59 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Alastair Hensman

  71 بازدید

  npc-IPF2017-13th ipf

 • Christof Gunther

  60 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Session Four (Panel Discussion): Petrochemical Investme

  126 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Andrew Spiers

  136 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Adel Nejad Salim

  90 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Farnaz Alavi-Session 3

  109 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Stefan Zehnder

  69 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Hassan Shoajaei

  86 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Per Bakkerud

  96 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Jean Sentenac

  112 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Amir Hossein Zamaninia

  77 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Christian Bruch

  151 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Bijan N. Zangeneh

  119 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Mohammad H. Adeli

  55 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Marziyeh Shahdaee

  133 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Farnaz Alavi

  239 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Seyed Shamseddin Siasirad

  302 بازدید

  Day 2-Session Six

 • Abbas Ranjibar

  61 بازدید

  Day 2-Session Five