28 دنبال‌ کننده
148.6 هزار بازدید ویدیو
331 بازدید 2 سال پیش

https://freebeacon.com/politics/youtube-removes-video-of-doctor-questioning-transgenderism/ "اگر پا یا دستتان را ببرید، شما مریض روانی هستید، اما اگر سینه یا آلت تناسلی مردانه سالمتان را ببرید، ترنس جندر هستید" وقتی رئیس انجمن متخصصین اطفال آمریکا نظرش را بیان میکند، یوتیوب، ویدئوهایش را پاک کرده و کانالش را میبندد.

دیگر ویدیوها

51 بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
74 بازدید 2 سال پیش
92 بازدید 3 سال پیش
493 بازدید 3 سال پیش
93 بازدید 4 سال پیش
211 بازدید 4 سال پیش
293 بازدید 4 سال پیش
121 بازدید 4 سال پیش
294 بازدید 4 سال پیش
901 بازدید 5 سال پیش
1.9 هزار بازدید 5 سال پیش
2.2 هزار بازدید 5 سال پیش
2.1 هزار بازدید 5 سال پیش
293 بازدید 5 سال پیش
404 بازدید 5 سال پیش
223 بازدید 5 سال پیش
531 بازدید 5 سال پیش
244 بازدید 5 سال پیش
169 بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر