در حال بارگذاری
 • 7
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 7.4هزار
  بازدید

مدرسه مجازی امام صادق (ع)

مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • 7
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 7.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • معرفی کتاب جلاء العیون

  50 بازدید

  #پیامهای_زیارت_عاشوراء #معرفی_کتاب #جلاء_العیون #استاد_امیدواری_خراسانی

 • شرح خطبه شعبانیه

  19 بازدید

  درس: شرح خطبه شعبانیه استاد: رفعتی تعداد جلسات: 16 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • مغنی الادیب (باب اول)

  38 بازدید

  کتاب: منیة المرید استاد: وافی تعداد جلسات: 116 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • جواهر البلاغه

  23 بازدید

  کتاب: جواهر البلاغه استاد: رفعتیتعداد جلسات: 85 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • شرح لمعه

  30 بازدید

  کتاب: شرح لمعه استاد: اسلامی تعداد جلسات: 90 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • اصول فقه

  37 بازدید

  کتاب: اصول فقه استاد: جیدی تعداد جلسات: 158 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • شرح باب حادی عشر

  19 بازدید

  کتاب: جواهر البلاغه استاد: احمدی تعداد جلسات: 80 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • منطق مظفر (استاد فرخی)

  35 بازدید

  کتاب: منطق مظفر استاد: فرخی تعداد جلسات: 64 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • کتاب سیوطی (تعریف کلام)

  22 بازدید

  کتاب: سیوطی استاد: حسینی خراسانی تعداد جلسات: 174 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • پیامهای زیارت عاشورا

  33 بازدید

  درس: پیامهای زیارت عاشورا استاد: امیدواری خراسانی تعداد جلسات: 8 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • عقائد مجلسی

  41 بازدید

  کتاب: عقائد مجلسی استاد: امیدواری خراسانی تعداد جلسات: 100 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • علوم قرآنی

  20 بازدید

  درس: علوم قرآنی استاد: شیخ مهدی رفعتی تعداد جلسات: 30 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • احوالات علماء

  19 بازدید

  درس: احوالات علماء استاد: بندانی نیشابوری تعداد جلسات: 35 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • تجزیه و ترکیب

  30 بازدید

  درس: تجزیه و ترکیب استاد: حسینی تعداد جلسات: 11 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • کتاب صمدیه

  28 بازدید

  کتاب: صمدیه استاد: حسینی تعداد جلسات: 145 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • کتاب منطق

  42 بازدید

  کتاب: منطق استاد: فرخی تعداد جلسات: 166 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • منیة المرید

  31 بازدید

  کتاب: منیة المرید استاد: بندانی نیشابوری تعداد جلسات: 81 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • تعریف و اقسام توحید

  9 بازدید

  کتاب: عقائد امامیه استاد: شریفانی تعداد جلسات: 43 برای دسترسی به تمام جلسات در سایت ما ثبت نام بفرمائید. www.imamsadiq.tv مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • اصلاح نیت

  15 بازدید

  مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است. https://imamsadiq.tv

 • شش خصلت اهل علم

  16 بازدید

  مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است. https://imamsadiq.tv

 • ارزش نیت

  16 بازدید

  مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است. https://imamsadiq.tv

 • لذت تحصیل علم

  21 بازدید

  مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است. https://imamsadiq.tv

 • بهترین علم چیست؟

  24 بازدید

  مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است. https://imamsadiq.tv

 • پرهیز از طمع ورزی

  21 بازدید

  مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است. https://imamsadiq.tv

 • اخلاص در علم آموزی

  19 بازدید

  مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است. https://imamsadiq.tv

 • رشد علم در تواضع

  16 بازدید

  مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است. https://imamsadiq.tv

 • حدیث امام رضا علیه السلام

  42 بازدید

  مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است. https://imamsadiq.tv

 • حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها

  34 بازدید

  مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است. https://imamsadiq.tv

 • همت عالی

  28 بازدید

  مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است. https://imamsadiq.tv

 • معرفی کتاب

  26 بازدید

  #پیامهای_زیارت_عاشوراء #معرفی_کتاب #صحاب_رحمت #استاد_امیدواری_خراسانی

 • ضرورت حُسن خُلق

  28 بازدید

  مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.

 • تعبیر قرآن از نیت افراد

  27 بازدید

  مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام جهت آموزش دروس حوزوی برای کسانی که امکان تحصیل مستقیم در مدارس حوزوی را ندارند راه اندازی گردیده است.