در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 16.6هزار
  بازدید

ایمن مرکزی اروند

تنها نماینده رسمی جرثقیل های کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

تنها نماینده رسمی جرثقیل های کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹

 • 3
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 16.6هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • جرثقیل کاتو

  498 بازدید

  شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: تهران ،خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو - Kato crane

  595 بازدید

  جرثقیل کاتو شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: تهران ،خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو - KATO CRANE

  806 بازدید

  جرثقیل کاتو مدل MR_130 شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: تهران ،خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو

  596 بازدید

  جرثقیل کاتو شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: تهران ،خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو

  1,101 بازدید

  جرثقیل کاتو مدل SR-250 شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: تهران ،خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو ایران

  417 بازدید

  برگزاری اولین دوره آموزشی شرکت کاتو در ایران ۲۳ - ۱۶ تیرماه - شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: تهران ،خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو

  947 بازدید

  جرثقیل کاتو مدل CR-250 شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: تهران ،خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو

  1,129 بازدید

  جرثقیل کاتو مدل CR-250 شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: تهران ،خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو - Kato Crane

  1,111 بازدید

  شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: تهران ،خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو

  1,190 بازدید

  جرثقیل کاتو ۷۰ تن مدل SR 700L شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: تهران ،خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو ۷۰ تن - KATO CRANE

  691 بازدید

  جرثقیل کاتو ۷۰ تن مدل SR 700L شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: تهران ،خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو

  648 بازدید

  شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو - ۲۵ تن

  830 بازدید

  شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل ۷۰ تن کاتو ۲۰۱۸

  622 بازدید

  بیست و سومین دوره نمایشگاه نفت و گاز اردیبهشت ۹۷ شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو -( KATO CRANE (teaser ads

  499 بازدید

  شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • kaTO SR-700 LS - جرثقیل کاتو ۷۰ تن

  704 بازدید

  شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۸۸۴۹۱۱۱۹-۰۲۱ آدرس: خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو - KATO CRANE

  701 بازدید

  جرثقیل کاتو ۲۵ تن - KATO CR-250 شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱۸۸۴۹۱۱۱۹ آدرس: خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • جرثقیل کاتو - KATO CRANE

  2,373 بازدید

  شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۸۸۴۹۱۱۱۹-۰۲۱ آدرس: خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com

 • ایمن مرکزی اروند - نماینده رسمی جرثقیل کاتو در ایران

  128 بازدید

  شرکت ایمن مرکزی اروند تنها نماینده رسمی جرثقیل کاتو و هیتاچی سومیتومو در ایران ۰۲۱-۸۸۴۹۱۱۱۹-۲۰ آدرس: خیابان ایرانشهر،تقاطع شهید کلانتری، پلاک ۲۳۰، طبقه ۴ http://www.ima-crane.com