10 دنبال‌ کننده
701 بازدید ویدیو
53 بازدید 4 ماه پیش

کیفیت جلسات، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی های هیات مدیره ارتباط مستقیم با موفقیت شرکت دارد. خصوصا در دوران بحران های اقتصادی و یا دوران بحران کرونا که نیاز سازمان‌ها به تصمیمات حساب‌شده تر و در عین حال پرسرعت تر بیشتر از قبل احساس می‌شود. اما براستی نقش هیات مدیره ها و مدیران عالی رتبه سازمان در عبور از بحران چیست؟