2 دنبال‌ کننده
3.9 هزار بازدید ویدیو

Kamal S. Salmasi

447 بازدید ۵ سال پیش

Area Coordinator for Management, International Business and Entrepreneurship programs, School of continuing studies of McGill University, Montreal, Canada

دیگر ویدیوها

Kamal S. Salmasi

447 بازدید ۵ سال پیش

Gottfried Martin Wagner

40 بازدید ۵ سال پیش

Kassylova Gulmira

576 بازدید ۵ سال پیش

Behzad Mehrabi

338 بازدید ۵ سال پیش

Mohsen Pourseyed Aghaei

66 بازدید ۵ سال پیش

Hassan Younesiyan

80 بازدید ۵ سال پیش

Xuejian Li

72 بازدید ۵ سال پیش

Nawak

97 بازدید ۵ سال پیش

Werner Schoeltzke

365 بازدید ۵ سال پیش

Peyman Molavi

674 بازدید ۵ سال پیش

Mohammad Sadegh Ahmadyani

303 بازدید ۵ سال پیش

Ali Hemat

98 بازدید ۵ سال پیش

Ali Ashraf Afkhami

91 بازدید ۵ سال پیش

Craig Moulton

104 بازدید ۵ سال پیش

Mohammad Reza Nematzadeh

143 بازدید ۵ سال پیش

Masoud Khansari

98 بازدید ۵ سال پیش

Pertti Korhonen

97 بازدید ۵ سال پیش

Mohammad Khazayi

66 بازدید ۵ سال پیش

Mehdi Karbasian

151 بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر