در حال بارگذاری
 • 2
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 533
  بازدید

شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر (INCDA)

شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر تشکل غیر دولتی است که می کوشد با افزایش آگاهی عمومی در بخش سلامت به ویژه پیرامون بیماری های غیر واگیر به ساخت جامعه ای سالم و پویا کمک کند.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر تشکل غیر دولتی است که می کوشد با افزایش آگاهی عمومی در بخش سلامت به ویژه پیرامون بیماری های غیر واگیر به ساخت جامعه ای سالم و پویا کمک کند.

 • 2
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 533
  بازدید

همه ویدیو ها