اینچ یک سامانه جامع اطلاعاتی از واحدهای موجود در شهرک های صنعتی است. این سامانه واحدها را در قالب آگهی های تبلیغاتی و دسته بندی های تخصصی جای داده است.

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست اینچ | سامانه جامع شهرک‌های صنعتی ایران ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 20 اردیبهشت 1399 تعداد بازدید کل: 0