کسب درآمد در آپارات

سیستم اینکام آپارات، سرویس حمایتی تولیدکنندگان محتوای ویدیویی می‌باشد. بر اساس این سیستم، حداقل 50 درصد از سود حاصل از نمایش موفق تبلیغات به تولیدکننده محتوا تعلق می‌گیرد. (حداقل نصف، نصف!)

آیکون نمایش ویدیو

توليد کننده محتوا کیست؟

-تولید کننده محتوا فردی است که از صفر تا صد ویدیو توسط وی ساخته شده باشد. -گیمر ها تنها در صورتی تولید کننده محسوب می‌شوند که از وبکم استفاده کنند. -صرفا ادیت و میکس کردن تولید محسوب نمی‌شود.

نمای تولید کننده محتوا
نمای درصد اینکام
آیکون نامه

نحوه محاسبه درآمد

درآمد یک کانال بر اساس نمایش موفق تبلیغات بر روی محتواهای آن کانال هست. هر تبلیغی که حداقل 4 ثانیه از آن توسط مخاطبانتان دیده شود به عنوان یک تبلیغ موفق شمارش شده و سود حاصل از آن با شما بصورت مساوی و گاه بیشتر به نفع تولیدکننده تقسیم میشود.

جهت عضویت به عنوان تولید کننده در سیستم درآمد زایی، باید شرایط زیر را داشته‌ باشید:

آیکون کاربری

حداقل 200 دنبال کنند

آیکون زمان

حداقل 3 هزار ساعت نمایش در 3 ماه اخیر

پنل گزارشات درآمدی شما

با استفاده از پنل گزارشات، می‌توانید به ریز اطلاعات مربوط به درآمد خود، دسترسی داشته باشید.

گزارش دهی دقیق

ویدیوهای پردرآمد

تخمین درآمد نهایی

پرداخت به موقع

نمای گزارشات

آپارات برای افرادی که توانایی تولید محتوای ویدیویی ندارند نیز طرحی را در نظر گرفته است. بر اساس این طرح بازنشرکنندگان محتوا نیز می‌تواند از سیستم کسب درآمد آپارات بهره مند شوند.

بیشتر بدانید