در حال بارگذاری
 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 105
  بازدید

توسعه و فن آوری نیک مهر

تولید كننده نرم افزار های مراكز درمانی شامل: نرم افزار کلینیک و درمانگاه نرم افزار آزمایشگاه نرم افزا تصویربرداری نرم افزار حسابداری نرم افزار کارانه پزشکان و ... Phone: 021-44137428 Email: info@Nik-Mehr.ir

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

تولید كننده نرم افزار های مراكز درمانی شامل: نرم افزار کلینیک و درمانگاه نرم افزار آزمایشگاه نرم افزا تصویربرداری نرم افزار حسابداری نرم افزار کارانه پزشکان و ... Phone: 021-44137428 Email: info@Nik-Mehr.ir

 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 105
  بازدید

همه ویدیو ها