0 دنبال‌ کننده
554 بازدید ویدیو
265 بازدید 2 سال پیش

باران به شدت می بارید وبادهم خیلی شدیدبود.شدت باد قطرات باران رابه درون مغازه ها وپاساژها هدایت می کرد. مردم همگی به مغازه ها و پاساژها پناه آورده بودند.درکمتراز چند دقیقه آب بسیار زیادی دربیست متری به جریان افتاد که عبورومرور خودروها و مردم را مختل کرده بود. اتفاقا برق بسیاری از مغازه ها قطع شده بودوکارتخوان های مغازه ها هم قریب به اتفاق از کار افتاده یا دچار اختلال شده بودند. اصن یه وضعی...!!!

دیگر ویدیوها

265 بازدید 2 سال پیش
277 بازدید 3 سال پیش