40 دنبال‌ کننده
286.1 هزار بازدید ویدیو

آموزش کار با دستگاه فوم بر

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

ساخت چراغ راهنمایی و رانندگی همراه با زیر نویس

دیگر ویدیوها

آموزش کار با دستگاه فوم بر

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش کار با ابزار کاردستی

1.6 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش کار با دستگاه قلم حکاکی

2.7 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش کار با دستگاه قلم حکاکی

3.4 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش کار با دستگاه قلم حکاکی

2.9 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش کار با دستگاه قلم حکاکی

1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش کار با دار بافندگی بزرگ

2 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش کار با دار بافندگی کوچک

6.5 هزار بازدید 1 سال پیش

قسمت سی ام کارآگاه نجار

16.5 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت بیست و نهم کارآگاه نجار

9.9 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت بیست و هشتم کارآگاه نجار

4.8 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت اول کارآگاه نجار

24.7 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت دوم کارآگاه نجار

5.8 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت سوم کارآگاه نجار

7.2 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت چهارم کارآگاه نجار

3.3 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت بیست و هفتم کارآگاه نجار

6.2 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت بیست و ششم کارآگاه نجار

2.7 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت بیست و پنجم کارآگاه نجار

6 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت بیست و سوم کارآگاه نجار

4.9 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت بیست و دوم کارآگاه نجار

4.8 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت بیست و یکم کارآگاه نجار

9.3 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت بیستم کارآگاه نجار

4.7 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت نوزدهم کارآگاه نجار

3.3 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت هیجدهم کارآگاه نجار

4.6 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت هفدهم کارآگاه نجار

3 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر