در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2.8هزار
  بازدید

ایده پردازان نوین

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2.8هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • کاربران

  57 بازدید

 • ایجاد پیش نویس

  59 بازدید

  در این ویدئو شما با نحوه ی ایجاد پیش نویس آشنا خواهید شد.پیش نویس ها برای صرفه جویی در زمان برای نامه های پر تکرار و همچنین برای تایپ نامه های مدیران توسط مسئول دفتر مورد استفاده قرار می گیرد.

 • ایجاد وظیفه

  60 بازدید

  در این ویدئو با نحوه ی ایجاد وظیفه آشنا خواهید شد.

 • ایجاد نامه

  63 بازدید

  در این ویدئو با نحوه ی ایجاد نامه آشنا خواهید شد.

 • صندوق پستی

  109 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما با اجزای صندوق پستی در اتوماسیون اداری مبین آشنا خواهید شد.

 • نامه های وارده

  62 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد نامه های وارده را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.نامه وارده به نامه هایی گفته می شود که از بیرون سازمان و به روش های مختلف مانند ایمیل، پست، تحویل دستی و غیره به سازمان ما وارد شده اند.

 • سازمان ها

  126 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد سازمان ها را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.در این بخش این امکان وجود دارد که در مجموعه های هلدینگی و متشکل از چندین سازمان مجزا تمامی سازمان ها بصورت مستقل از سیستم استفاده نمایند.

 • امکانات عمومی سیستم

  50 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما با امکانات عمومی سیستم در اتوماسیون اداری مبین آشنا خواهید شد.

 • پیگیری نامه ها

  60 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما کار با منوی پیگیری نامه ها را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.

 • محتوای پیش فرض من

  56 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد محتوای پیش فرض شخصی را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.کاربران می توانند متن نامه های پرکاربرد خود را تحت عنوان محتوای پیش فرض ذخیره نموده و در مواقع موردنیاز از آن استفاده نمایند.

 • محتوای پیش فرض عمومی

  20 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد محتوای پیش فرض عمومی را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.کاربران می توانند متن نامه های پرکاربرد خود را تحت عنوان محتوای پیش فرض ذخیره نموده و در مواقع موردنیاز از آن استفاده نمایند.

 • کاربران گروه های کاری

  52 بازدید

  برای اعمال مجوزهای لازم که مرتبط به بحث رعایت سلسله مراتب اداری می باشند، بایستی کاربران را به یک یا چند گروه اضافه نماییم.در این فیلم آموزشی شما نحوه تخصیص کاربران به گروه های کاری و همچنین تعریف سطوح دسترسی آن کاربر به گروه های همسطح،مافوق و زیر گروه ها را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.

 • مخاطبین من

  464 بازدید

  برای اینکه هر یک از کاربران یک دفترچه تلفن اختصاصی داشته باشند می توانند مخاطبین خود را در سیستم ذخیره نمایند.در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد مخاطبین شخصی را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.

 • مخاطبین سازمان

  78 بازدید

  در ثبت نامه های وارده و صادره باید مشخص نماییم که نامه از کدام سازمان خارجی یا به کدامیک می باشد، در نتیجه ابتدا سازمان های مخاطب را در سیستم تعریف می نماییم. در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد مخاطبین سازمان را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.

 • گروه های مخاطب سازمان

  64 بازدید

  برای سهولت جستجو در بین مخاطبین آنها را داخل گروه هایی دسته بندی می کنیم .در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد این گروه ها را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.

 • گروه های کاری

  57 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد گروه های کاری را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.تعریف و ایجاد ساختار گروه های کاری در اتوماسیون اداری مبین را می توان تقریباً مشابه با ایجاد چارت سازمانی دانست.

 • سمت های سازمانی

  72 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد سمت های سازمانی را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.با اعطاء سمت به یک نفر در یک یا چند گروه کاری، سایر افراد می توانند فرد موردنظر را در همان گروه و سمت ،مورد مکاتبه قرار دهند، مزیت استفاده از این نوع مکاتبه آنستکه در صورت جایگزین شدن فردی جدید، وی قادر به دسترسی به تمامی مکاتبات فرد قبلی در سمت موردنظر خواهد بود.

 • طبقه بندی نامه

  86 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد طبقه بندی نامه را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.در هنگام تنظیم نامه باید طبقه نامه را مشخص نماییم .این مورد نشان دهنده ی درجه طبقه بندی و سطح دسترسی افراد به نامه می باشد و در تمام سازمان مشترک است.

 • شیوه ی ارسال نامه

  90 بازدید

  در تنظیم نامه های صادره از سازمان بایستی شیوه ارسال نامه مشخص گردد. در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد شیوه ی ارسال نامه را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.

 • شرح های پیش فرض من

  36 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد شرح های پیش فرض من را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.شرح های پیش فرض برای سهولت ارسال نامه و همچنین صرفه جویی در زمان در سیستم تعریف می شوند.

 • شرح های پیش فرض عمومی

  54 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد شرح های پیش فرض عمومی را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.شرح های پیش فرض برای سهولت ارسال نامه و همچنین صرفه جویی در زمان در سیستم تعریف می شوند.

 • دبیرخانه

  113 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد انواع دبیرخانه را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.

 • اولویت نامه

  62 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد اولویت نامه را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.اولویت نامه درهنگام تنظیم نامه کاربرد خواهد داشت، مشخص کننده درجه الویت نامه می باشد و در تمام سازمان مشترک است.

 • پوشه های بایگانی من

  118 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما کار با منوی پوشه های بایگانی من را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت.در صندوق پستی اتوماسیون اداری مبین این امکان به شما داده می شود که نامه ها و وظایف دریافتی خود را بصورت دسته بندی شده بایگانی کنید. این دسته بندی ها را در قالب پوشه های بایگانی ایجاد می کنیم.

 • آموزش فرم ساز - اتوماسیون اداری مبین

  434 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد و مدیریت فرم های اداری و سازمانی را در اتوماسیون اداری مبین یاد خواهید گرفت. با استفاده از این ابزار می توانید به آسانی رویه ها و فرم های فیزیکی سازمانتان را بصورت الکترونیکی در قالب اتوماسیون اداری به گردش دربیاورید. www.ipnovin.com