25 دنبال‌ کننده
72.8 هزار بازدید ویدیو
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش

در این فیلم آموزشی نحوه اجرای تحلیل PLSتحلیل چند گروهی در SmartPLS مشاهده می کنید. ***********زبان این فیلم به زبان لاتین می باشد.********* برای آموزش تخصصی در خصوص نرم افزارهای آماری؛ به وب سایت ما به آدرس www.iramar.ir ویا کانال تلگرامی به آدرس @iramar_ir مراجعه فرمایید. The PLS-MGA method for multi-group analyses is implemented in

آخرین ویدیوها

EasyFit

10.3 هزار بازدید 4 سال پیش

آنچه در این فیلم می بینید شامل: دسترسی به داده های رایگان، ورود داده ها به نرم افزار EasyFit، بررسی و نحوه انجام تنظیمات، برازش مدل های انتخابی داده ها، توضیح منحنی ها ، توزیع آماره ها ، توضیح معیارهای نکوئی برازش(GOF) کلموگروف اسمیرنوف، اندرسون-دارلینگ و خی دو(کای دو)، ذخیره مقادیر برازش شده در فایل با فرمت CSV ***تحت حمایت www.iramar.ir (مشاوره +آموزش نرم افزارهای آماری: 09300023999)*

دیگر ویدیوها

1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
1.8 هزار بازدید 4 سال پیش
5.1 هزار بازدید 4 سال پیش
2.7 هزار بازدید 4 سال پیش
10.1 هزار بازدید 4 سال پیش
4.2 هزار بازدید 4 سال پیش
10.2 هزار بازدید 4 سال پیش
10.3 هزار بازدید 4 سال پیش
3.6 هزار بازدید 5 سال پیش
5.3 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر