در حال بارگذاری
 • 11
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 11.6هزار
  بازدید

آی آر آمار

ساده و کوتاه: آموزش هر آنچه در موضوع آمار می گنجد: نرم افزارهای آماری، مشاوره، تئوری آمار و ... حامی : تیم آی آر آمار ، وب سایت رسمی: www.iramar.ir

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

ساده و کوتاه: آموزش هر آنچه در موضوع آمار می گنجد: نرم افزارهای آماری، مشاوره، تئوری آمار و ... حامی : تیم آی آر آمار ، وب سایت رسمی: www.iramar.ir

 • 11
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 11.6هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • PLSتحلیل چند گروهی در SmartPLS -فیلم 2

  176 بازدید

  در این فیلم آموزشی نحوه اجرای تحلیل PLSتحلیل چند گروهی در SmartPLS مشاهده می کنید. ***********زبان این فیلم به زبان لاتین می باشد.********* برای آموزش تخصصی در خصوص نرم افزارهای آماری؛ به وب سایت ما به آدرس www.iramar.ir ویا کانال تلگرامی به آدرس @iramar_ir مراجعه فرمایید. The PLS-MGA method for multi-group analyses is implemented in

 • PLS چند گروهی در SmartPLS

  466 بازدید

  در این فیلم آموزشی نحوه اجرای تحلیل PLS در بیش از یک گرئه در نرم افزار SmartPLS تشریح می گردد. ***********زبان این فیلم به زبان لاتین می باشد.********* برای آموزش تخصصی در خصوص نرم افزارهای آماری؛ به وب سایت ما به آدرس www.iramar.ir ویا کانال تلگرامی به آدرس @iramar_ir مراجعه فرمایید.

 • انتقال داده ها از SPSS به SmartPLS

  529 بازدید

  در این فیلم آموزشی نحوه ورود داده ها از SPSS به SmartPLS (اسمارت پی ال اس) نمایش داده شده است. ***********زبان این فیلم به زبان لاتین می باشد.********* برای آموزش تخصصی در خصوص نرم افزارهای آماری؛ به وب سایت ما به آدرس www.iramar.ir ویا کانال تلگرامی به آدرس @iramar_ir مراجعه فرمایید.

 • متغیرمیانجی و تعدیل کننده(Moderator and Mediator)-فیلم2

  140 بازدید

  در این ویدیو تفاوت بین متغیرهای میانجی و تعدیل کننده ارائه می گردد. ***********زبان این فیلم به زبان لاتین می باشد.********* برای آموزش تخصصی در خصوص نرم افزارهای آماری؛ به وب سایت ما به آدرس www.iramar.ir ویا کانال تلگرامی به آدرس @iramar_ir مراجعه فرمایید.

 • متغیر میانجی و تعدیل کننده(Moderator and Mediator )

  265 بازدید

  در این ویدیو تفاوت بین متغیرهای میانجی و تعدیل کننده ارائه می گردد. This video describes the difference between moderator and mediator variables. Confound variables are also discussed. ***********زبان این فیلم به زبان لاتین می باشد.********* برای آموزش تخصصی در خصوص نرم افزارهای آماری؛ به وب سایت ما به آدرس www.iramar.ir ویا کانال تلگرامی به آدرس @iramar_ir مراجعه فرمایید.

 • میانجی گری در SmartPLS

  271 بازدید

  توضیحات مربطو به متغیر mediator یا میانجی را توصیف و در نرم افزار SmartPLS با یک مثال عملی به توصیف آن می پردازد. ***********زبان این فیلم به زبان لاتین می باشد.********* برای آموزش تخصصی در خصوص نرم افزارهای آماری؛ به وب سایت ما به آدرس www.iramar.ir ویا کانال تلگرامی به آدرس @iramar_ir مراجعه فرمایید.

 • آزمون استقلال داده های شمارشی در R

  235 بازدید

  در این آموزش برای دو سری داده، بررسی استقلال(عدم پیوند) را با استفاده از آزمون خی دو انجام خواهیم داد. همچنین نمودار میله ای (barplot) برای نمایش بصری پیوند بین متغیرهای شمارشی ارائه شده است. **تحت حمایت www.iramar.ir (مشاوره +آموزش نرم افزارهای آماری: 09300023999)*

 • چهارچوب داده(dataframe) در نرم افزار R

  180 بازدید

  پرکاربرد ترین ساختار داده که امکان استفاده از انواع مختلف (از جمله عددی-کارکتری-عاملی ) را فراهم می نماید چهارچوب داده می باشد. در این آموزش در سطح تقریبا حرفه ای این ساختار را بررسی می کنیم. **تحت حمایت www.iramar.ir (دوره کامل+مشاوره +آموزش نرم افزارهای آماری: 09300023999)*

 • match.arg و match.fun -تابع نویسی در R

  181 بازدید

  در زبان های برنامه نویسی می بایست کدهای دستور طوری ارائه گردد که کاربر نهایی به جای زمان گذاشتن برای فهم کدها بیشتر با داده ها و تحلیل خود درگیر باشد. در ادامه توابع match.arg، match.fun ، switch و do.call معرفی می گردد که کمک شایانی به توسعه دهندگان در مساله اشاره شده می نماید. **تحت حمایت www.iramar.ir (دوره کامل+مشاوره +آموزش نرم افزارهای آماری: 09300023999)*

 • مقدماتی نرم افزار Minitab-ترسیم نمودار

  596 بازدید

  در ادامه دوره قبلی، نمودار های boxplot-interval-individual-line-timeseries-area-probablity distribution-Emprical CDF را با استفاده از داده های موجود در minitab تشریح میکنیم. ***تحت حمایت www.iramar.ir (مشاوره +آموزش نرم افزارهای آماری: 09300023999)*

 • حلقه ها و افزایش سرعت در نرم افزار R

  464 بازدید

  از عبارت های کنترلی در حلقه ها استفاده از عبارات (توابع) next و break می باشد که در این فیلم آموزشی به آن میپردازیم. همچنین نکاتی در خصوص افزایش سرعت اجرای کد با استفاده از خانواده Apply اشاره می شود. **تحت حمایت www.iramar.ir (دوره کامل+مشاوره +آموزش نرم افزارهای آماری: 09300023999)*

 • قواعد تابع نویسی در محیط R

  293 بازدید

  یکی از قوی ترین ابزارهای در نرم افزار R امکان تعریف و اضافه نمودن تابع توسط کاربران می باشد. با این حال بسیار اندک پیش می آید که توابع خوانا و بدون مشکل را بتوانیم داشته باشیم، در این نمایش تعریف میدان دیدlexical در R را به صورت کوتاه داریم. **تحت حمایت www.iramar.ir (دوره کامل+مشاوره +آموزش نرم افزارهای آماری: 09300023999)*

 • ترسیم منحنی های چندگانه در یک نمودار -نرم افزار R

  845 بازدید

  ترسیم چندین منحنی مانند چگالی ها و توابع توزیع یکی پرکاربردترین ابزارهای نمایشی در متون آماری و غیر آماری می باشد. در نرم افزار R علاوه دانستن زبان پایه برنامه نویسی، میتوان از بسته های موجود نیز جهت حصول به این مهم استفاده نمود. چهار رویکرد متفاوت جهت ترسیم نمودار با چند منحنی در این فیلم خواهید دید. **تحت حمایت www.iramar.ir (مشاوره +آموزش نرم افزارهای آماری: 09300023999)*

 • مقدماتی نرم افزار Minitab

  780 بازدید

  پس از معرفی پنجره های session، worksheet و project manager نسبت به ابزارهای کاربردی اصلاح دادهها،به تولید عدد تصادفی از توزیع های آماری و انجام محاسبات روی دادهها می پردازیم. سپس کاربرد نمودار های scatter plot - matrixplot-marginalplot-histogram-dotplot-barplot را با استفاده از داده های موجود در minitab تشریح میکنیم. ***تحت حمایت www.iramar.ir (مشاوره +آموزش نرم افزارهای آماری: 09300023999)*

 • گروه بندی در SPSS یا Split File بخش دوم

  612 بازدید

  در این فایل آموزشی و در دو بخش به ارائه نحوه تفکیک و گروه بندی فایل براساس یک یا چند متغیر گروه بندی می پردازیم و تاثیر این گروه بندی بر خروجی تحلیل را بحث می نماییم. همچنین نحوه فعال و یا غیر فعال کردن Split را آموزش می دهیم.

 • گروه بندی در SPSS یا Split File بخش اول

  879 بازدید

  در این فایل آموزشی و در دو بخش به ارائه نحوه تفکیک و گروه بندی فایل براساس یک یا چند متغیر گروه بندی می پردازیم و تاثیر این گروه بندی بر خروجی تحلیل را بحث می نماییم. همچنین نحوه فعال و یا غیر فعال کردن Split را آموزش می دهیم.

 • آموزش نرم افزار EasyFit

  2,551 بازدید

  آنچه در این فیلم می بینید شامل: دسترسی به داده های رایگان، ورود داده ها به نرم افزار EasyFit، بررسی و نحوه انجام تنظیمات، برازش مدل های انتخابی داده ها، توضیح منحنی ها ، توزیع آماره ها ، توضیح معیارهای نکوئی برازش(GOF) کلموگروف اسمیرنوف، اندرسون-دارلینگ و خی دو(کای دو)، ذخیره مقادیر برازش شده در فایل با فرمت CSV ***تحت حمایت www.iramar.ir (مشاوره +آموزش نرم افزارهای آماری: 09300023999)*

 • همبستگی دو متغیره در spss بخش دوم

  913 بازدید

  در این فایل ضمن معرفی رویکرد Correlation در SPSS، به طور خلاصه نحوه فیلتر کردن(Select Cases)، تبدیل کردن، تفکیک کردن(Split)روی داده ها بمنظور حصول ضریب اطمینان دقیق تر آموزش داده می شود. همچنین، در این راستا ترسیم نمودار پراکنش را برای کاربر گرامی نمایش می دهیم. حامی: سایت www.iramar.ir

 • همبستگی دو متغیره در SPSS بخش اول

  1,233 بازدید

  در این فایل ضمن معرفی رویکرد Correlation در SPSS، به طور خلاصه نحوه فیلتر کردن(Select Cases)، تبدیل کردن، تفکیک کردن(Split)روی داده ها بمنظور حصول ضریب اطمینان دقیق تر آموزش داده می شود. همچنین، در این راستا ترسیم نمودار پراکنش را برای کاربر گرامی نمایش می دهیم. حامی : سایت www.iramar.ir