در حال بارگذاری
 • 380
  دنبال کننده
 • 31
  دنبال شونده
 • 1.4میلیون
  بازدید

سایت آموزش ایرانی ( www.irAmooz.ir )

مطالب آموزشی درسی از مقطع ابتدایی تا متوسطه و فنی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مطالب آموزشی درسی از مقطع ابتدایی تا متوسطه و فنی

 • 380
  دنبال کننده
 • 31
  دنبال شونده
 • 1.4میلیون
  بازدید
Loading...
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • آزمایش های ساده در خانه ...

  80 بازدید

  سلام : تعدادی آزمایش ساده که می توانید در خانه انجام دهید.سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • منظومه خورشیدی ...

  183 بازدید

  سلام : آشنایی با خورشید و سیارات آن ( نقل از : national geographic ) - سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom ) -

 • تصفیه آب ...

  2,383 بازدید

  سلام : تصفیه آب های آلوده . آزمایشگاه یازدهم . با تشکر از استاد کمالی - سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • قطبیت مولکول ...

  231 بازدید

  سلام : قطبیت مولکول ها در میدان الکتریکی - شیمی دهم . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • کره زمین ...

  1,348 بازدید

  سلام : تصاویری شگفت انگیز از کره زمین . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • انرژی به انرژی ...

  1,576 بازدید

  سلام : بلندگوی پیزوالکتریک ,آزمایشگاه دهم - باتشکر ازاستاد : حسنیه اکبری کامران دبیر فرزانگان تبریز . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • بطری آبی ...

  1,445 بازدید

  سلام :آزمایش بطری آبی ,آزمایشگاه یازدهم - باتشکر ازاستاد : حسنیه اکبری کامران دبیر فرزانگان تبریز . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • مداد نورافشان ....

  885 بازدید

  سلام : آزمایش مداد نورافشان ,آزمایشگاه یازدهم - باتشکر ازاستاد: کمالی از دبیرستان فردوس تبریز . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • 100 دقیقه آزمایش (1) ...

  287 بازدید

  سلام : مشاهده انواع آزمایش جالب و ساده در 100 دقیقه . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • به طه به یس ...

  91 بازدید

  سلام : سرود زیبای "به طه به یس، به معراج احمد" ( آقای علی فانی ) - سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • باتری با نیروی محرکه یکسان ...

  1,384 بازدید

  سلام :آزمایش 21 دستورالعملی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: خیاطان از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • تصفیه آب آلوده ...

  1,324 بازدید

  سلام :آزمایش 1 کاوشگری ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: دکتر بازوبندی از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • ساخت موتور الکتریکی ساده ...

  463 بازدید

  سلام :آزمایش 23 دستورالعملی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: خیاطان از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • پر و خالی شدن خازن ها ...

  1,596 بازدید

  سلام : آزمایش 20 دستورالعملی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: خیاطان از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • جنگل سیاه ( مار سیاه ) ...

  2,444 بازدید

  سلام : آزمایش جالب جنگل سیاه ( مار سیاه ) آزمایشگاه یازدهم . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • عنصر کبالت ...

  231 بازدید

  سلام : آشنایی با عنصر کبالت ( Co ) . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • عنصر کروم (2) ...

  134 بازدید

  سلام : آشنایی با عنصر کروم ( Cr ) . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • سوخت های زیستی ...

  2,286 بازدید

  سلام : آشنایی با سوخت های سبز و زیستی ( شیمی دهم ) . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • انرژی در واکنش های شیمیایی ...

  1,487 بازدید

  سلام :آزمایش 14 دستورالعملی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: کامیابی نیا از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • رشد باکتری دهان ...

  778 بازدید

  سلام :آزمایش 11 دستورالعملی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: دکتر غلامی از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • کاشت سبزی در خانه ...

  2,066 بازدید

  سلام : سبزی هایی که می توانید در خانه تکثیر کنید . نقل از : آخرین خبر . سایت آموزش ایرانی ( www.irAmooz.ir) . کانال آزمایشگاه علوم :( www.telegram.me/AZoloom )

 • غیبت کردن ...

  706 بازدید

  سلام : غیبت کردن و آثار آن . نقل از : آیت الله دکتر حسینی قزوینی شبکه ولایت . سایت آموزش ایرانی ( www.irAmooz.ir) . کانال آزمایشگاه علوم :( www.telegram.me/AZoloom )

 • رئوستا ...

  1,194 بازدید

  سلام : تدریس رئوستا - فیزیک یازدهم - با تشکر از : استاد اسکندری . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • زنده ماندن ماهی ...

  574 بازدید

  سلام :دلیل زنده ماندن ماهی در آب سرد , آزمایشگاه دهم - با تشکر ازاستاد : کاظم کریم زاده از شیراز . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • کاتالیزگر زیستی ...

  674 بازدید

  سلام : کاتالیزگر زیستی , آزمایشگاه دهم - با تشکر ازاستاد : کاظم کریم زاده از شیراز . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • پرده نازکی از آب ...

  313 بازدید

  سلام : پرده نازکی از آب , آزمایشگاه دهم - با تشکر ازاستاد : کاظم کریم زاده از شیراز . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • انتقال انرژی ...

  1,701 بازدید

  سلام : انتقال انرژی , آزمایشگاه دهم - با تشکر ازاستاد : کاظم کریم زاده از شیراز . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • حل شدن گازها در آب ...

  1,364 بازدید

  سلام : حل شدن گازها , آزمایشگاه دهم - با تشکر ازاستاد : کاظم کریم زاده از شیراز . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • برخورد با پدر و مادر ...

  214 بازدید

  سلام : اخلاق علوی و شیوه برخورد با والدین . نقل از : آیت الله دکتر حسینی قزوینی شبکه ولایت . سایت آموزش ایرانی ( www.irAmooz.ir) . کانال آزمایشگاه علوم :( www.telegram.me/AZoloom )

 • موج ...

  624 بازدید

  سلام : تدریس موج فیزیک یازدهم - با تشکر از : استاد اسکندری . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • علایم هشدار دهنده ...

  545 بازدید

  سلام : علایم هشدار در آزمایشگاه - با تشکر از : استاد مینا امینی اصفهان(منطقه جلگه) . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • مراحل رشد مگس سرکه ...

  1,881 بازدید

  سلام :آزمایش 8 دستورالعملی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: دکتر غلامی از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )