در حال بارگذاری
 • 342
  دنبال کننده
 • 28
  دنبال شونده
 • 1.1میلیون
  بازدید

سایت آموزش ایرانی ( www.irAmooz.ir )

مطالب آموزشی درسی از مقطع ابتدایی تا متوسطه و فنی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مطالب آموزشی درسی از مقطع ابتدایی تا متوسطه و فنی

 • 342
  دنبال کننده
 • 28
  دنبال شونده
 • 1.1میلیون
  بازدید
Loading...
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • باتری با نیروی محرکه یکسان ...

  164 بازدید

  سلام :آزمایش 21 دستورالعملی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: خیاطان از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • تصفیه آب آلوده ...

  138 بازدید

  سلام :آزمایش 1 کاوشگری ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: دکتر بازوبندی از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • پر و خالی شدن خازن ها ...

  92 بازدید

  سلام : آزمایش 20 دستورالعملی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: خیاطان از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • جنگل سیاه ( مار سیاه ) ...

  305 بازدید

  سلام : آزمایش جالب جنگل سیاه ( مار سیاه ) آزمایشگاه یازدهم . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • عنصر کبالت ...

  50 بازدید

  سلام : آشنایی با عنصر کبالت ( Co ) . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • عنصر کروم (2) ...

  29 بازدید

  سلام : آشنایی با عنصر کروم ( Cr ) . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • سوخت های زیستی ...

  231 بازدید

  سلام : آشنایی با سوخت های سبز و زیستی ( شیمی دهم ) . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • انرژی در واکنش های شیمیایی ...

  197 بازدید

  سلام :آزمایش 14 دستورالعملی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: کامیابی نیا از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • رشد باکتری دهان ...

  72 بازدید

  سلام :آزمایش 11 دستورالعملی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: دکتر غلامی از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • کاشت سبزی در خانه ...

  758 بازدید

  سلام : سبزی هایی که می توانید در خانه تکثیر کنید . نقل از : آخرین خبر . سایت آموزش ایرانی ( www.irAmooz.ir) . کانال آزمایشگاه علوم :( www.telegram.me/AZoloom )

 • غیبت کردن ...

  341 بازدید

  سلام : غیبت کردن و آثار آن . نقل از : آیت الله دکتر حسینی قزوینی شبکه ولایت . سایت آموزش ایرانی ( www.irAmooz.ir) . کانال آزمایشگاه علوم :( www.telegram.me/AZoloom )

 • رئوستا ...

  603 بازدید

  سلام : تدریس رئوستا - فیزیک یازدهم - با تشکر از : استاد اسکندری . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • زنده ماندن ماهی ...

  339 بازدید

  سلام :دلیل زنده ماندن ماهی در آب سرد , آزمایشگاه دهم - با تشکر ازاستاد : کاظم کریم زاده از شیراز . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • کاتالیزگر زیستی ...

  413 بازدید

  سلام : کاتالیزگر زیستی , آزمایشگاه دهم - با تشکر ازاستاد : کاظم کریم زاده از شیراز . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • پرده نازکی از آب ...

  192 بازدید

  سلام : پرده نازکی از آب , آزمایشگاه دهم - با تشکر ازاستاد : کاظم کریم زاده از شیراز . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • انتقال انرژی ...

  656 بازدید

  سلام : انتقال انرژی , آزمایشگاه دهم - با تشکر ازاستاد : کاظم کریم زاده از شیراز . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • حل شدن گازها در آب ...

  235 بازدید

  سلام : حل شدن گازها , آزمایشگاه دهم - با تشکر ازاستاد : کاظم کریم زاده از شیراز . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • برخورد با پدر و مادر ...

  139 بازدید

  سلام : اخلاق علوی و شیوه برخورد با والدین . نقل از : آیت الله دکتر حسینی قزوینی شبکه ولایت . سایت آموزش ایرانی ( www.irAmooz.ir) . کانال آزمایشگاه علوم :( www.telegram.me/AZoloom )

 • موج ...

  485 بازدید

  سلام : تدریس موج فیزیک یازدهم - با تشکر از : استاد اسکندری . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • علایم هشدار دهنده ...

  393 بازدید

  سلام : علایم هشدار در آزمایشگاه - با تشکر از : استاد مینا امینی اصفهان(منطقه جلگه) . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • مراحل رشد مگس سرکه ...

  406 بازدید

  سلام :آزمایش 8 دستورالعملی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: دکتر غلامی از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • رسم نیم رخ توپوگرافی ...

  1,174 بازدید

  سلام :آزمایش 2 دستورالعملی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد:دکتربازوبندی از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • درصد تخلخل آبخوان ...

  317 بازدید

  سلام :آزمایش 1 دستورالعملی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: دکتربازوبندی از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • قطار مغناطیسی (3) ...

  889 بازدید

  سلام :آزمایش 14مربی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: خیاطان از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • مولد جریان برق ...

  751 بازدید

  سلام :آزمایش 15 مربی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: خیاطان از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • مداد نور افشان (2) ...

  1,118 بازدید

  سلام :آزمایش 11 مربی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: خیاطان از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • نمایش میدان الکتریکی ...

  1,173 بازدید

  سلام :آزمایش 10 مربی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: خیاطان از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • برهم کنش بارهای الکتریکی ...

  1,290 بازدید

  سلام :آزمایش 9 مربی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: خیاطان از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • واکنش زمان سنج ید ...

  1,163 بازدید

  سلام :آزمایش 7 مربی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: دکتر کامیابی مولف کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • رنگ آمیزی با عناصر ...

  1,744 بازدید

  سلام :آزمایش 5 مربی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: دکتر کامیابی مولف کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • شبیه و شبیه تر (2) ...

  410 بازدید

  سلام :آزمایش 4 مربی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: دکتر کامیابی مولف کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )

 • زورآزمایی با شیمی (4) ...

  585 بازدید

  سلام :آزمایش 3 مربی ,آزمایشگاه یازدهم - با تشکر ازاستاد : دکتر کامیابی مولف کتاب . سایت آموزش ایرانی : ( www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )