ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
265 دنبال‌ کننده
106.1 هزار بازدید ویدیو
39 بازدید 3 هفته پیش

حرفه برق اتومبیل با تکنولوژی های جدید . مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید بهشتی اصفهان

دیگر ویدیوها

11 بازدید 1 ماه پیش
7 بازدید 1 ماه پیش
40 بازدید 1 ماه پیش
10 بازدید 1 ماه پیش
6 بازدید 1 ماه پیش
22 بازدید 1 ماه پیش
21 بازدید 1 ماه پیش
1 بازدید 1 ماه پیش
7 بازدید 1 ماه پیش
8 بازدید 2 ماه پیش
5 بازدید 2 ماه پیش
8 بازدید 2 ماه پیش
3 بازدید 2 ماه پیش
4 بازدید 2 ماه پیش
7 بازدید 2 ماه پیش
1 بازدید 2 ماه پیش
1 بازدید 2 ماه پیش
5 بازدید 2 ماه پیش
0 بازدید 2 ماه پیش
4 بازدید 2 ماه پیش
35 بازدید 3 ماه پیش
78 بازدید 10 ماه پیش
30 بازدید 11 ماه پیش
350 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر