4 دنبال‌ کننده
5.8 هزار بازدید ویدیو

ورزش در خانه : حرکت پهلو نوع دوم

155 بازدید 1 ماه پیش

.............................................................................

دیگر ویدیوها

ورزش در خانه : حرکت پلانک

239 بازدید 1 ماه پیش

ورزش در خانه : حرکت پهلو

173 بازدید 1 ماه پیش

ورزش در خانه : حرکات شکم

267 بازدید 1 ماه پیش

حرکت 26 : هاگ

23 بازدید 1 ماه پیش

حرکت 25 : پرس پا

63 بازدید 1 ماه پیش

حرکت 24 : ساق پا

116 بازدید 1 ماه پیش

حرکت بیستم : اسکات

66 بازدید 1 ماه پیش

حرکت 19 : پشت بازو با سیمکش

688 بازدید 1 ماه پیش

حرکت نهم پرس دمبل تخت

31 بازدید 1 ماه پیش

حرکت هشتم زیرسینه هالتر

19 بازدید 1 ماه پیش

حرکت ششم : پرس هالتر تخت

28 بازدید 1 ماه پیش

حرکت پنجم زیر بغل

31 بازدید 1 ماه پیش

حرکت چهارم زیر بغل

83 بازدید 1 ماه پیش

حرکت سوم زیر بغل

96 بازدید 1 ماه پیش

حرکت دوم زیر بغل

42 بازدید 1 ماه پیش

حرکت اول زیر بغل

44 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر