16 دنبال‌ کننده
4 هزار بازدید ویدیو
164 بازدید 1 سال پیش

پیام تقدیرو همدلی ملت بزرگ ایران با ژاپنی ها در پاسخ به پیام دوستی و همراهی مردم شریف ژاپن در مبارزه با کرونا و لغو تحریم ها در این نماهنگ وبا هماهنگی ودعوت رایزنی فرهنگی سفارت ایران درژاپن، جمعی ازدانشجویان محترم زبان وادبیات ژاپنی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران و تعدادی از پرستاران عزیز ، پیام تقدیر و همدلی خود را در پاسخ به پیام دوستی و همراهی مردم شریف ژاپن درمبارزه باکروناو لغوتحریم ها که چندی پیش توسط رایزنی فرهنگی تهیه شده بود اعلام کردند.

دیگر ویدیوها

91 بازدید 1 سال پیش