در حال بارگذاری
 • 35
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 20.2هزار
  بازدید

ایران کارت - IracCard

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 35
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 20.2هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • منشی خصوصی ایران کارت

  516 بازدید

  ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که تمامی قابلیت های کارت های بانکی را دارد ولی با این مزیت که درصدی از مبلغ خرید را بابت هر نوع خریدی که انجام می دهید به کارت شما بر می گرداند. همچنین مراکز خدمات متنوعی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش و سرگرمی، هتل ها و ... برای دارندگان ایران کارت با درصد قابل توجهی از برگشت نقدی در نظر گرفته شده است که بر اساس سطح کارت شما متفاوت خواهد بود. دریافت ایران کارت راحت و رایگان است و بصورت آنلای

 • مجموعه هتل های هما

  79 بازدید

  ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که تمامی قابلیت های کارت های بانکی مانند برداشت وجه، پرداخت قبوض، خرید اینترنتی و انتقال وجه را دارد ولی با این مزیت که درصدی از مبلغ خرید را بابت هر نوع خریدی که انجام می دهید به کارت شما بر می گرداند. همچنین مراکز خدمات متنوعی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش و سرگرمی، هتل ها و ... برای دارندگان ایران کارت با درصد قابل توجهی از برگشت نقدی در نظر گرفته شده است.

 • پیکچاپ، اولین اپلیکیشن ایرانی چاپ عکس

  117 بازدید

  ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که تمامی قابلیت های کارت های بانکی مانند برداشت وجه، پرداخت قبوض، خرید اینترنتی و انتقال وجه را دارد ولی با این مزیت که درصدی از مبلغ خرید را بابت هر نوع خریدی که انجام می دهید به کارت شما بر می گرداند. همچنین مراکز خدمات متنوعی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش و سرگرمی، هتل ها و ... برای دارندگان ایران کارت با درصد قابل توجهی از برگشت نقدی در نظر گرفته شده است.

 • هایپر آرایشی ستاره فرهنگ

  876 بازدید

  ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که تمامی قابلیت های کارت های بانکی مانند برداشت وجه، پرداخت قبوض، خرید اینترنتی و انتقال وجه را دارد ولی با این مزیت که درصدی از مبلغ خرید را بابت هر نوع خریدی که انجام می دهید به کارت شما بر می گرداند. همچنین مراکز خدمات متنوعی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش و سرگرمی، هتل ها و ... برای دارندگان ایران کارت با درصد قابل توجهی از برگشت نقدی در نظر گرفته شده است.

 • باشگاه ورزشی پاد

  223 بازدید

  ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که تمامی قابلیت های کارت های بانکی مانند برداشت وجه، پرداخت قبوض، خرید اینترنتی و انتقال وجه را دارد ولی با این مزیت که درصدی از مبلغ خرید را بابت هر نوع خریدی که انجام می دهید به کارت شما بر می گرداند. همچنین مراکز خدمات متنوعی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش و سرگرمی، هتل ها و ... برای دارندگان ایران کارت با درصد قابل توجهی از برگشت نقدی در نظر گرفته شده است.

 • ترانسفر فرودگاهی ایران کارت

  1,719 بازدید

  ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که تمامی قابلیت های کارت های بانکی مانند برداشت وجه، پرداخت قبوض، خرید اینترنتی و انتقال وجه را دارد ولی با این مزیت که درصدی از مبلغ خرید را بابت هر نوع خریدی که انجام می دهید به کارت شما بر می گرداند. همچنین مراکز خدمات متنوعی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش و سرگرمی، هتل ها و ... برای دارندگان ایران کارت با درصد قابل توجهی از برگشت نقدی در نظر گرفته شده است.

 • لبخند ایران کارتی

  1,393 بازدید

  ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که تمامی قابلیت های کارت های بانکی را دارد ولی با این مزیت که درصدی از مبلغ خرید را بابت هر نوع خریدی که انجام می دهید به کارت شما بر می گرداند. همچنین مراکز خدمات متنوعی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش و سرگرمی، هتل ها و ... برای دارندگان ایران کارت با درصد قابل توجهی از برگشت نقدی در نظر گرفته شده است که بر اساس سطح کارت شما متفاوت خواهد بود. دریافت ایران کارت راحت و رایگان است و بصورت آنلای

 • ایران کارت برای همه ایرانیان

  530 بازدید

  ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که تمامی قابلیت های کارت های بانکی را دارد ولی با این مزیت که درصدی از مبلغ خرید را بابت هر نوع خریدی که انجام می دهید به کارت شما بر می گرداند. همچنین مراکز خدمات متنوعی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش و سرگرمی، هتل ها و ... برای دارندگان ایران کارت با درصد قابل توجهی از برگشت نقدی در نظر گرفته شده است که بر اساس سطح کارت شما متفاوت خواهد بود. دریافت ایران کارت راحت و رایگان است و بصورت آنلاین می توانید آن را درخواست دهید.

 • لبخند ایران کارتی

  2,340 بازدید

  ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که تمامی قابلیت های کارت های بانکی را دارد ولی با این مزیت که درصدی از مبلغ خرید را بابت هر نوع خریدی که انجام می دهید به کارت شما بر می گرداند. همچنین مراکز خدمات متنوعی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش و سرگرمی، هتل ها و ... برای دارندگان ایران کارت با درصد قابل توجهی از برگشت نقدی در نظر گرفته شده است که بر اساس سطح کارت شما متفاوت خواهد بود. دریافت ایران کارت راحت و رایگان است و بصورت آنلاین می توانید آن را درخواست دهید.

 • ایران کارت برای همه ایرانیان

  985 بازدید

  ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که تمامی قابلیت های کارت های بانکی را دارد با این مزیت که درصدی از مبلغ خرید را بابت هر نوع خریدی که انجام می دهید به کارت شما بر می گرداند. همچنین مراکز خدمات متنوعی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش و سرگرمی، هتل ها و ... برای دارندگان ایران کارت با درصد قابل توجهی از برگشت نقدی در نظر گرفته شده است که بر اساس سطح کارت شما متفاوت خواهد بود. دریافت ایران کارت راحت و رایگان است و بصورت آنلاین از طریق تکمیل فرم درخواست در سایت امکان پذیر است. www.iranian.cards

 • لبخند ایران کارتی

  3,507 بازدید

  ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که تمامی قابلیت های کارت های بانکی را دارد ولی با این مزیت که درصدی از مبلغ خرید را بابت هر نوع خریدی که انجام می دهید به کارت شما بر می گرداند. همچنین مراکز خدمات متنوعی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش و سرگرمی، هتل ها و ... برای دارندگان ایران کارت با درصد قابل توجهی از برگشت نقدی در نظر گرفته شده است که بر اساس سطح کارت شما متفاوت خواهد بود. دریافت ایران کارت راحت و رایگان است و بصورت آنلاین می توانید آن را درخواست دهید.

 • ایران کارت برای همه ایرانیان

  1,103 بازدید

  ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که تمامی قابلیت های کارت های بانکی را دارد ولی با این مزیت که درصدی از مبلغ خرید را بابت هر نوع خریدی که انجام می دهید به کارت شما بر می گرداند. همچنین مراکز خدمات متنوعی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش و سرگرمی، هتل ها و ... برای دارندگان ایران کارت با درصد قابل توجهی از برگشت نقدی در نظر گرفته شده است که بر اساس سطح کارت شما متفاوت خواهد بود. دریافت ایران کارت راحت و رایگان است و بصورت آنلای

 • ایران کارت برای همه ایرانیان

  3,468 بازدید

  ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که تمامی قابلیت های کارت های بانکی را دارد ولی با این مزیت که درصدی از مبلغ خرید را بابت هر نوع خریدی که انجام می دهید به کارت شما بر می گرداند. همچنین مراکز خدمات متنوعی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش و سرگرمی، هتل ها و ... برای دارندگان ایران کارت با درصد قابل توجهی از برگشت نقدی در نظر گرفته شده است که بر اساس سطح کارت شما متفاوت خواهد بود. دریافت ایران کارت راحت و رایگان است و بصورت آنلای

 • لبخند ایران کارتی

  1,973 بازدید

  ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که تمامی قابلیت های کارت های بانکی را دارد ولی با این مزیت که درصدی از مبلغ خرید را بابت هر نوع خریدی که انجام می دهید به کارت شما بر می گرداند. همچنین مراکز خدمات متنوعی مانند رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش و سرگرمی، هتل ها و ... برای دارندگان ایران کارت با درصد قابل توجهی از برگشت نقدی در نظر گرفته شده است که بر اساس سطح کارت شما متفاوت خواهد بود. دریافت ایران کارت راحت و رایگان است و بصورت آنلاین می توانید آن را درخواست دهید.

 • چرا ایران کارت داشته باشیم؟

  658 بازدید

  ایران کارت به شما در هر خرید حس خوبی می ده. چطور؟ چون بعد از هر خریدتون (از هر جا و هر مکان) مبلغی از خرید به کارتتون برمی گرده! ایران کارت یه کارت بانکی شتابیه که با اون پول رفته به جیب بر می گرده! اطلاعات بیشتر رو در سایت ایران کارت www.iranian.cards ببینید.

 • تنها کارت بانکی که با قابلیت برگشت نقدی!

  410 بازدید

  ایران کارت یه کارت بانکی شتابیه با کلی مزایا و امتیازات. با هر تراکنش خرید با ایران کارت، مبلغی از خرید به کارتتون برمی گرده. جالب اینجاست که با خرید از فروشگاه های منتخب ایران کارت تا کل مبلغ خرید به کارتتون برمی گرده.

 • پول رفته به جیب برمیگرده!

  193 بازدید

  ایران کارت این امکان رو به شما می ده تا با خرید از فروشگاه های منتخب بتونین هم از سرویس های ویژه بهره مند بشین و هم مقداری از هرینه هاتون به جیبتون برگرده. با ایران کارت، پول رفته به جیب برمی گرده!