18 دنبال‌ کننده
16 هزار بازدید ویدیو
448 بازدید 1 ماه پیش

همه به عشق ایران خواندیم! گوش سپردیم و نقش زدیم و زمزمه کردیم... برای لحظه ای، قلم مو و مُهر و چکش و اَره و قامه را نگه داشتیم، و رو به دوربین خواندیم: «ایران من، ایران من! آن مهر جاویدان تویی!» زن و مرد، تازه کار یا استاد، از جای جای ایران، با پیشه های مختلف، همه به عشق ایران خواندیم! در خواندن و تصویر گرفتن و تدوین حرفه ای نبودیم؛ تنها خواستیم عشق خود به هنرهای سنتی ایران را نشان دهیم

دیگر ویدیوها

3.8 هزار بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 3 سال پیش
1.6 هزار بازدید 3 سال پیش
173 بازدید 3 سال پیش
384 بازدید 3 سال پیش
329 بازدید 3 سال پیش
264 بازدید 3 سال پیش