9 دنبال‌ کننده
11.3 هزار بازدید ویدیو
1 بازدید 5 روز پیش

انتخاب درست اعضای هیئت مدیره نقش اساسی در آینده کسب و کار ها دارد.هیئت مدیره توانمند می تواند بنگاه را بسمت موفقیت هدایت نماید.بدین منظور اعضای هیئت مدیره باید به نقش های خود آگاه بوده و ضمن توانمند سازی خود،ارزیابی نیز بشوند. بررسی گذشته تاریخی شرکت های ورشکسته یا رسوا شده را می توان در عملکرد هیئت مدیره جستجو نمود

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

1 بازدید 5 روز پیش
1 بازدید 2 هفته پیش
7 بازدید 2 هفته پیش
6 بازدید 4 هفته پیش
2 بازدید 1 ماه پیش
13 بازدید 1 ماه پیش
59 بازدید 1 سال پیش
80 بازدید 1 سال پیش
95 بازدید 2 سال پیش
132 بازدید 2 سال پیش
597 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر