27 دنبال‌ کننده
59 هزار بازدید ویدیو
4.9 هزار بازدید 3 سال پیش

پرورش سبزیجات با استفاده از تکنولوژی ایروپونیک

دیگر ویدیوها

4.9 هزار بازدید 3 سال پیش
3.2 هزار بازدید 3 سال پیش
752 بازدید 3 سال پیش
3.6 هزار بازدید 4 سال پیش
1.4 هزار بازدید 4 سال پیش
2.8 هزار بازدید 4 سال پیش
5.7 هزار بازدید 4 سال پیش
10.2 هزار بازدید 4 سال پیش
2.7 هزار بازدید 4 سال پیش
3.7 هزار بازدید 4 سال پیش