22 دنبال‌ کننده
55.6 هزار بازدید ویدیو

استفاده از تکنولوژی ایروپونیک

4.8 هزار بازدید 2 سال پیش

پرورش سبزیجات با استفاده از تکنولوژی ایروپونیک

دیگر ویدیوها

استفاده از تکنولوژی ایروپونیک

4.8 هزار بازدید 2 سال پیش

رشد عجیب گیاه

3.1 هزار بازدید 2 سال پیش

کشاورزی مدرن

709 بازدید 2 سال پیش

نور مخصوص رشد گیاه

3 هزار بازدید 2 سال پیش

پرورش سبزیجات در منزل

1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

کشاورزی مدرن

2.7 هزار بازدید 3 سال پیش

پرورش گوجه با نور مخصوص رشد

5.2 هزار بازدید 3 سال پیش

معرفی نور مصنوعی مخصوص رشد گیاه

9.8 هزار بازدید 3 سال پیش

تاثیر کیفیت نور در رشد گیاه

2.7 هزار بازدید 3 سال پیش

کار برد LED در گلخانه های طبقاتی

3.5 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر