15 بازدید 5 ماه پیش

معرفی نرم افزار Hyper Data Protector در #کیونپ این نرم افزار که بر روی ذخیره سازهای کیونپ نصب می گردد ، میتواند بکاپ گیری از ماشینهای مجازی مبتنی بر Vmware و یا HyperV را بصورت متمرکز و بطور کامل انجام دهد و دیگر نیازی به نرم افزار بکاپ گیری جداگانه مانند Veeam Backup نمی باشد . شما با نصب این نرم افزار در محیط کاری کیونپ وارد کنترل پنل آن شده و هاست های سرور خود را معرفی میکنید سپس لیست ماشنهای مجازی نمایش داده شده را انتخاب و نوع و روش بکاپ گیری را انتخاب می نمائید . نرم افزار Hyper Data Protector از آ

آخرین ویدیوها

آموزش Storage+

146 بازدید 2 سال پیش

آموزش ذخیره سازی اطلاعات - بخش دوم

ذخیره ساز کیونپ

15 بازدید 5 ماه پیش

معرفی نرم افزار Hyper Data Protector در #کیونپ این نرم افزار که بر روی ذخیره سازهای کیونپ نصب می گردد ، میتواند بکاپ گیری از ماشینهای مجازی مبتنی بر Vmware و یا HyperV را بصورت متمرکز و بطور کامل انجام دهد و دیگر نیازی به نرم افزار بکاپ گیری جداگانه مانند Veeam Backup نمی باشد . شما با نصب این نرم افزار در محیط کاری کیونپ وارد کنترل پنل آن شده و هاست های سرور خود را معرفی میکنید سپس لیست ماشنهای مجازی نمایش داده شده را انتخاب و نوع و روش بکاپ گیری را انتخاب می نمائید . نرم افزار Hyper Data Protector از آ

دیگر ویدیوها